Publikationer

Din avgränsning ger 23 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2015:36 Organisation och styrning inom radonområdet

  I september 2014 uppdrog SSM till UW Konsult AB att analysera den nuvarande ansvarsfördelningen vad gäller radon mellan berörda centrala myndigheter och att vid behov föreslå en effektivare ansvarsfördelning. Arbetet har utförts av konsulterna Mocki Hägg och

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2015:44 Krav på funktion, konstruktion och provning av reaktorinneslutningar

  Bakgrund I Sverige behöver SSM skaffa vidare kunskap inom olika områden inom nukleära byggnadskonstruktioner bl.a. reaktorinneslutningar. Syfte Syftet med projektet "Krav på funktion, konstruktion och provning av reaktorinneslutningar" är att sammanställa

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2015:42 Det svenska anrikningsprogrammet 1967–1975

  Det svenska centrifugprojektet initierades i en tid av optimism och framtidstro i kärnkrafts-branschen. Programmet inleddes trevande och utan direkt ledning men AB Atomenergi tog under det sena 1960-talet på sig ansvaret att leda och finansiera vad som på dess höjdpunkt var ett

  Innehållstyp: Publikationer