Publikationer

Din avgränsning ger 323 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2001:36 Kartläggning av strategiskakompetensbehov för kärntekniskverksamhet i nuläget och för framtiden

  SKI skall, på uppdrag av regeringen, före utgången av år 2001 redovisa en uppdaterad strategi för sin framtida inriktning på forskningen och som ett led i detta arbete bedöma det framtida nationella kompetensbehovet och hur detta skall tillgodoses. ES-konsult har

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2000:13 Utvärdering av omgivningskontrollprogrammet vid kärnkraftverken och Studsvik

  De kärntekniska anläggningarna utför årligen omgivningskontroll i närområdet enligt ett program utarbetat av SSI. En mer omfattande utvärdering av programmet har genomförts baserat på närmare 20 års erfarenheter och mätdata. Resultaten

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1999:13 Determination of the Neutron and Photon Dose Equivalent at Work Places in Nuclear Facilities of Sweden

  Various mixed neutron-photon fields at workplaccs in the containment of pressurised water reactors and in the vicinity of transport containers with spent fuel elements were investigated with spectrometers and dosimeters.The spectral neutron fluences evaluated from measurements with multisphere

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:40 Aging of Electrical Components in Nuclear Power Plants

  The purpose of the study reported in SKl Technical Report 93:39 was to evaluate qualification methods for application to components intended to be installed in the containment of nuclear power plants. The study included application of Arrhenius' criterion for thermal aging as well as

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:08 Storheter för strålskyddsarbete

  ICRU har definierat särskilda mätbara (opetativa) storheter föt strålskyddsarbete. En konsekvens av att de operativa storheterna används blir att handburna dosmätare och persondosmätare i samma bestrålningssituation kan ge olika mätresultat. Skillnaderna

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:04 Magnetfält i elektriska lok

  Svenska järnvägar drivs med 15 kV 16 2/3  Hz enfas växelström. l denna rapport redovisas mätningar av magnetfält vid förarplatsen i elektriska lok. Undersökningen gjordes dels i ett äldre elektromekaniskt lok, dels i olika nyare tyristorstyrda

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:12 Study of International Published Experiences in Joining Copper and Copper-alloys

  This study has revealed a number of joining processes to be used when manufacturing copper-canisters for the final storage of high level nuclear waste. However, the decision on which material and which joining process to be used has to be based on the design criterions. The welding procedure has

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1996:70 Risks from Nuclear Waste

  The first part of this review discusses the importance of risk. Man seems to have a longing for risks, like a part of the human nature. If risks are missing, they have to be invented, as needed parts in the emotional attraction of sports, amusement parks, traveling, etc.; this is the emotional

  Innehållstyp: Publikationer
 • 96:51 The Flooding Incident at the Ågesta Pressurized Heavy Water Nuclear Power Plant

  This report is a Master's thesis in Nuclear Reactor Engineering to be submitted to the SKi (Swedish Nuclear Power Inspectorate). The work has been performed at the Division of Nuclear Power Safety, KTH,Stockholm. It is an independent investigation of the consequences of the flooding incident

  Innehållstyp: Publikationer
 • 96:40 Status and Use of PSA in Sweden

  The performance and use of PSA:s in Sweden goes back about two decades. During all of this time, the field of PSA has been developing intensively, both internationally and within Sweden. The latest years have been characterised by an increased use of PSA models and results, and by major

  Innehållstyp: Publikationer