Publikationer

Din avgränsning ger 17 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • Anmälan av verksamhet med öppna strålkällor

  Anmälningsplikten för verksamhet med öppna strålkällor gäller i enlighet med 2 kap 1 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:2) om anmälningspliktiga verksamheter. Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2019:01 Research within technical safeguard at Uppsala university during 2016-20

  Summary Uppsala University has since January 2016 undertaken an extensive research programme in technical nuclear safeguards within the framework of contract SSM2016-661, including in total 3 PhD students and 7 senior researchers. This report marks the final reporting covered by this contract.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2019:02 Research within technical safeguard at Chalmers University of Technology during 2016-2017

  Summary The Division of Subatomic and Plasma Physics in Chalmers, formerly the Division of Nuclear Engineering, has performed research in nuclear safeguards and non-proliferation since 2004, with support from SSM and its predecessor, SKI. Due to various organizational and personnel changes in

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2019:03 Evaluation of the hydrodynamic model in PARET/ANL

  Background The fuel rod analysis program SCANAIR has been developed by IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) for analysis of reactivity initiated accidents (RIA) in light water reactors. The Swedish Radiation Safety Authority (SSM) has access to SCANAIR in exchange

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2019:04 Dosimetry in environments surrounding a laser-plasma accelerator

  SSM perspective Background Modern laser technology makes it possible to generate ultrashort pulses with a very high peak power. At the Lund Laser Centre, a high-power laser facility in Lund, Sweden, laser pulses having a duration of approximately 30 femtoseconds are generated with a maximum

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2019:06 The Changing Landscape of Non-proliferation and the EU

  Background Maintaining competence and knowledge within the nuclear non-proliferation area is a necessity for Sweden to keep its international commitments of peaceful use of all nuclear material. As part of this work the Swedish Radiation Safety Authority (SSM) made a call for research proposals

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2019:08 Recent Research on EMF and Health Risk, Thirteenth report from SSM’s Scientific Council on Electromagnetic Fields, 2018

  SSM perspective Background The Swedish Radiation Safety Authority’s (SSM) Scientific Council on Electromagnetic Fields monitors current research on potential health risks with a correlation to exposure to electromagnetic fields and provides the Authority with advice on assessing possible health

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2019:10 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2018

  SSM:s perspektiv Bakgrund Statens strålskyddsinstitut, SSI, utsåg ett vetenskapligt råd för frågor om ultraviolett strålning 2002. I rådet ingår vetenskapliga experter inom områdena onkologi, dermatologi, cancerbiologi, psykologi och meteorologi. Efter

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2019:13 Organisatoriska risker avseende strålsäkerhet i ekonomiskt pressade lägen

  SSM perspektiv Bakgrund Kärnkraftsbranschen befinner sig i en ekonomiskt pressad situation. Höjda säkerhetskrav, åldrade anläggningar som kräver mer underhåll och låga elpriser leder till att resursanvändningen måste maximeras. Stora projekt pågår

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2019:14 IAEA Safeguards: Staying Ahead of the Game

  SSM perspective Background The Swedish Radiation Safety Authority (SSM) called for research proposals relating to non-proliferation. This call resulted in SSM accepting a proposal from the Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation (VCDNP) on “Improving IAEA Safeguards for

  Innehållstyp: Publikationer