Publikationer

Din avgränsning ger 197 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2022:08 Geophysical surveys on sub marine land- and rock slides and on alpine glaciers

  SSM perspective Background The future climate evolution and the impact it might have on a repository for radioactive waste is important when assessing the long-term safety. In a project funded by SSM (Holmlund et al. 2016), bathymetric data from the Southern Quark area between Sweden and...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:04 Warm Pre-Stressing mechanisms

  SSM perspective Background Swedish nuclear power plants (NPP) were originally designed and analyzed with an assumed operating period of approximately 40 years. As Swedish NPPs reach their original technical design life the safety of the additional operating time has to be verified. With...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:03 Effect of Neutron Irradiation on the Oxidation and Corrosion of Austenitic Stainless Steels

  SSM perspective Background Reactor pressure vessel internal components of austenitic stainless steel located close to the core are subject to a high neutron flux. Irradiation by fast neutrons induces changes in the material that affect microstructure, mechanical properties and microchemistry.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:02 APRI-10 - Slutrapport

  SSM perspektiv Bakgrund Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har sedan början på 1990- talet finansierat forskning inom svåra haverier, då dåvarande SKI finansiellt bidrog till en professur och utvecklandet av avdelningen för kärnkraftsäkerhet på...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:23 Dimensionering av nukleära byggnadskonstruktioner (DNB)

  SSM perspektiv Bakgrund Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och de svenska tillståndshavarna Forsmark Kraftgrupp AB, Ringhals AB, OKG Aktiebolag och Svensk Kärnbränslehantering AB, har tidigare i ett samfinansierat forskningsprojekt tagit fram anvisningar för dimensionering...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:22 Explosionslasters inverkan på reaktorinneslutningens betongdelar

  SSM perspektiv Bakgrund För att en konstruktion ska kunna motstå effekterna av stora dynamiska laster, t.ex. impulslaster på grund av explosioner, behöver den ha stor energiupptagningsförmåga. Med konstruktioner menas här byggkonstruktionsdelar av armerad betong.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:20 Effects of additives on UO2 fuel behavior: expanded edition

  SSM perspective Background The Swedish Radiation Safety Authority (SSM) follows the development of nuclear fuel closely. Fuel with additives like chromia and gadolinia is used in Swedish reactors and fuel with even better thermal and mechanical properties is under development. This project is...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:17 Inverkan från undergrund och bränslebassänger vid jordbävningsanalyser på svenska kokvattenreaktorer

  SSM perspektiv Bakgrund Vattnet i en bassäng, såsom bränsle- och kondensationsbassänger i kärnkraftsreaktorer, har en stor inverkan på strukturens verkningssätt när en sådan konstruktion blir utsatt för seismiska laster. Vattnet bidrar med en ökad...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:10 Establishment and use of attention values in environmental fatigue assessments

  SSM perspective Background As Swedish NPPs reach their original technical design life, re-assessment of the fatigue life of structural components is needed for safe long term operation (LTO). In these re-assessments one must consider that new knowledge has shown that environmental effects on...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:09 Mechanisms important for material modelling in weld residual stress analysis

  SSM perspective Background The prediction of weld residual stresses (WRS) is very complex as many mechanisms and phenomena influence the development of WRS during welding. For accurate prediction, the constitutive material models used are essential and must be able to describe the material...

  Innehållstyp: Publikationer