Publikationer

Din avgränsning ger 6 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2008:18 SSI:s granskning av SKB:s Fud-program 2007

  Rapporten återger Statens strålskyddsinstituts (SSI) granskning av SKB:s och kärnkraftbolagens program för forskning, utveckling och demonstration - Fud-program 2007. Rapporten utgör SSI:s remissvar till SKI i ärendet. I granskningen kommenterar SSI bl.a. SKB:s återkoppling...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:01 Myndigheternas granskning av SKB:s preliminära säkerhetsbedömningar för Forsmark och Laxemar

  Detta dokument redovisar SKI:s och SSI:s granskning av SKB:s preliminära säkerhetsbedömningar för Forsmark och Laxemar. Myndigheternas syfte med denna granskning är att bedöma om SKB:s inledande platsundersökningar har tillräcklig omfattning, håller tillräckligt...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:11 SSI:s granskning av SKB:s storregionala grundvattenmodellering för östra Småland (SKB Rapport 06-64)

  Denna rapport redovisar SSI:s granskning av Svensk Kärnbränslehantering ABs (SKB) fördjupade analys av storregionala strömningsförhållanden i östra Småland (SKB Rapport 06-64). Som stöd för granskningen har SSI anlitat två externa experter,...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:02 Strålmiljön i Sverige

  Rapporten beskriver, och redovisar resultat från, den strålmiljöövervakning som bedrivits i Sverige sedan 1950-talet. Genomsnittliga doser till befolkningen och till speciella befolkningsgrupper redovisas också. En stor del av övervakningen har rört nedfallet och...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:01 Formella expertbedömningar av jordskalv efter nedisning i Sverige

  Statens strålskyddsinstitut, Statens kärnkraftinspektion och Svensk Kärnbränslehantering AB har tillsammans genomfört ett projekt med formella expertutfrågningar i ämnet jordskalv i Sverige i samband med nedisning. Efter ett brett nomineringsförvarande har...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1999:17 SSI:s ställningstaganden i slutförsvarsfrågan

  I takt med att Svensk Kärnbränslehantering ABs (SKEs) metod- och platsvalsprocess utvecklats till konkreta studier - bl a förstudier i ett antal kommuner samt ett kapsellaboratorium i Oskarshamn - har SSI i allt högre grad kommit att efterfrågas av kommunföreträdare...

  Innehållstyp: Publikationer