Publikationer

Din avgränsning ger 402 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 1990:5 Granskning av SKBs FoU-Program 89

    SKI:s granskning av FoU-program 89 har resulterat i en granskningspromemoria (SKI Teknisk Rapport 90:5) där SKIs samlade synpunkter redovisas. Här återges en sammanfattning av dessa synpunkter inom olika delområden. SKI vill på grundval av erfarenheterna från den genomförda granskningen framföra

    Innehållstyp: Publikationer
  • 1985:08 Radioaktiva ämnen i byggnadsmaterial

    Denna rapport redovisar samtliga aktivitetsbestämningar av byggnadsmaterial som har utförts vid statens strålskyddsinstitut (SSI) under åren 1962 och 1972 t.om. 1984. Proverna har undersökts med avseende på de naturligt förekommande radionukliderna 232 Th, 226 Ra och 40 K. Dessa har jämförts med

    Innehållstyp: Publikationer