Publikationer

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 1996:78 Hantering av radioaktivt avfall i Sverige före år 1980 samt radium och radiumavfall fram till år 1996

    På uppdrag av Statens kärnkraftinspektion och Statens strålskyddsinstitut har Kemakta Konsult gjort en utredning om hanteringen av radioaktivt avfall i Sverige fram till år 1980 samt hanteringen av radium och radiumavfall fram till år 1996. Ett relativt stort antal personer som var verksamma under

    Innehållstyp: Publikationer
  • 1996:41 SKIs utvärdering av SKB:s FUD-program 95

    Här ges först en sammanfattning av ”remissbilden”. Avsikten är att ge en bild av vilka områden som ägnats stor uppmärksamhet av remissorganen, vilka synpunkter som förts fram, var samstämmigheten är stor och var det finns meningsmotsättningar. Detta illustreras med exempel på vad enskilda

    Innehållstyp: Publikationer