Publikationer

Din avgränsning ger 153 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2018:20 Metodik för analys av skador i mekaniska anordningar i kärntekniska anläggningar

  Sammanfattning Föreliggande utredning behandlar skador i kärntekniska anläggningar och hur man lämpligen bör analysera uppkomna skador. Dessutom behandlas vissa åldringsmekanismer och dess påverkan på materialegenskaper. Underlag för de bedömningar och rekommendationer som görs i utredningen

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2018:16 APRI 9 – Accident Phenomena of Risk Importance

  En lägesrapport om forskningen inom området svåra haverier under åren 2015-2017.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2018:12 Upparbetning av använt kärnbränsle med icke-vätskebaserade metoder

  Bakgrund Sverige har en exportlagstiftning för kontroll av utförsel av speciellt känslig utrustning som kan användas för bl.a. tillverkning av kärnvapen. Syftet är att förhindra att någon stat eller organisation införskaffar sådana vapen. Utrustningen det är frågan om har ofta en legitim

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2018:11 Bedömning av spännkraftförluster genom deformationsmätning av reaktorinneslutningen vid uppstart – DEFORM

  Bakgrund Den strukturella integriteten av reaktorinneslutningen är beroende av spännarmeringens spännkraft. Spännkraften minskar med tiden genom bl.a. omlagring till själva betongen. I byggnormen finns standardformler som beaktar dessa förluster men lite kunskap finns gällande hur inneslutningens

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2018:10 Tillståndsbedömningar av betongstrukturer inom kärnkraft – BEKON

  Bakgrund Bedömning av tillståndet hos betongkonstruktioner i kärntekniska anläggningar är en central del i en säker förvaltning av kärntekniska anläggningar. De svenska anläggningarna blir äldre och många har gått eller är på väg att gå in i långtidsdrift vilket gör att tillståndet hos

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2017:23 Kalibrering för bestämning av optimal beräkningsmodell

  Bakgrund SSM bedömer i tillsynen avancerade datorberäkningar relaterade till drift av kärnkraftverk, utförda av extern part. Inom kärnkraft kan experimentella undersökningar vara olämpliga. Beräkningar blir därför ofta det enda alternativet att undersöka möjliga konsekvenser av planerade

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2017:21 Neutronfluensberäkningar för surveillance provning

  Sammanfattning Bestrålning av reaktortankens material med snabba neutroner leder till förändringar i materialets egenskaper så att det försprödas. De förändrade materialegenskaperna utgör en av de viktigaste orsakerna till att reaktortankens livslängd är begränsad. Att kunna beräkna det totala

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2017:10 Inverkan av ligament på spricköppning och K-faktor vid IDSCC

  Bakgrund Visuell teknik (VT) är en av de metoder som används för provning av mekaniska anordningar i kärnkraftverk. När det gäller detektering av ytbrytande sprickor så har spricköppningen, dvs bredden på sprickan vid ytan, en avgörande betydelse för metodens känslighet. Spricköppningen beror

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2017:07 Dimensionering av nukleära byggnadskonstruktioner (DNB)

  Bakgrund Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och de svenska tillståndshavarna har tidigare i ett samfinansierat forskningsprojekt tagit fram anvisningar för dimensionering av nukleära byggnadskonstruktioner, DNB. Rapporten som är baserad på Eurokoderna publicerades som SSM rapport 2014:06. DNB har

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2017:03 Inverkan av inre tryck på sprickytan vid gränslastanalyser

  Bakgrund ProSACC är en programvara som med dokumenterat gott resultat kan utföra brottmekaniska beräkningar på ett snabbt sätt med hög kvalitet. Forskningsrön som Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är med och tar fram implementeras ofta i programvaran. En slutsats från tidigare projekt är att det kan

  Innehållstyp: Publikationer