Publikationer

Din avgränsning ger 132 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2017:01 Stabilitet och flexibilitet i ledningssystem

  Bakgrund Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ställer krav på att kärnteknisk verksamhet ska ledas, styras, utvärderas och utvecklas med stöd av ett ledningssystem som är utformat så att kraven på säkerhet uppfylls. Ledningssystemet, inklusive tillhörande rutiner och instruktioner, ska hållas aktuellt

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2016:40 Analys av signalsvar från simulerade bindfel

  Bakgrund Kvalificering av oförstörande provningssystem förutsätter att testblock som används vid praktiska demonstrationer innehåller tillverkade kvalificeringsdefek er med egenskaper som motsvarar de defekter som kan förekomma i aktuella anordningar. Bland annat behövs att dessa

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2016:39 Recommended residual stress profiles for stainless steel pipe welds

  Background The Swedish Radiation Safety Authority (SSM) and the Swedish nuclear power plant owners have financed Inspecta Technology in Sweden to analyze stainless steel pipe welds to obtain good estimations of weld residual stress (WRS) distributions. Detailed knowledge of the residual stress

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2016:37 PARTRIDGE project: Review and evaluation of the probabilistic fracture mechanics code PRO-LOCA

  Background The Swedish Radiation Safety Authority (SSM) and the Swedish nuclear power plant owners have financed Inspecta Technology in Sweden to evaluate the PRO-LOCA code. It is a computer code, developed by Battelle in the USA, in which the leak- and rupture probabilities of piping in nuclear

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2016:36 Säker kraftförsörjning i svenska kärnkraftanläggningar? – En historisk betraktelse

  Sammanfattning Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har vid uppföljning av de störningar som skett i kärnkraftanläggningar, både nationellt och internationellt, initierat ett arbete kallat Degraderad kraftförsörjning. Ett mål med arbetet är att ta ett helhetsgrepp om ämnet och möjliggöra att i en

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2016:35 Säkerhetsvärdering mot plastisk kollaps vid skadetålighetsanalyser

  Bakgrund Proceduren som används för brottmekanisk analys av defekter och inspektionsintervall för komponenter i svenska kärntekniska anläggningar utgår från den brittiska R6-metoden men är vidareutvecklad för att ha ett säkerhetsvärderingssystem som är kompatibelt med säkerhetskraven som uttrycks

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2016:27 Validation of fatigue fracture mechanics approaches

  Background In a previous study (SSM research report 2015:38) fatigue experiments were performed on welded austenitic stainless steel piping components. The fatigue experiments offer an opportunity to evaluate fatigue flaw tolerance assessments used in industry, which are based on the fracture

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2016:28 Fatigue fracture surface characterization and investigation

  Background In a previous study (SSM research report 2015:38) fatigue experiments were performed on welded austenitic stainless steel piping components. The fatigue experiments offer an opportunity to examine the obtained fatigue cracks with an optical microscope. Objective The present study

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2016:25 Licensing of safety critical software for nuclear reactors

  – Common position of international nuclear regulators and authorised technical support organisations – Revision 2015

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2016:29 Evaluation of the Swedish participation in the Halden Reactor Project 2006–2014

  This is a report on the evaluation of the Swedish participation in the Halden Reactor Project 2006-2014. The study has consisted in evaluating the types and extent of added value from the Swedish participation in the Halden Reactor Project, and to determine what additional added value the

  Innehållstyp: Publikationer