Publikationer

Din avgränsning ger 240 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2000:13 Utvärdering av omgivningskontrollprogrammet vid kärnkraftverken och Studsvik

  De kärntekniska anläggningarna utför årligen omgivningskontroll i närområdet enligt ett program utarbetat av SSI. En mer omfattande utvärdering av programmet har genomförts baserat på närmare 20 års erfarenheter och mätdata. Resultaten visar att i den terrestra miljön detekteras de högsta halterna

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2000:05 Doskoefficienter för beräkning av interna doser

  Rapporten anger tabellvärden för de doskoefficienter (Sv/Bq) som bör användas för att beräkna interna doser efter kontamination med radioaktiva ämnen. Värdena är hämtade ur EG-direktiv 96h9/Euratom.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1999:13 Determination of the Neutron and Photon Dose Equivalent at Work Places in Nuclear Facilities of Sweden

  Various mixed neutron-photon fields at workplaccs in the containment of pressurised water reactors and in the vicinity of transport containers with spent fuel elements were investigated with spectrometers and dosimeters.The spectral neutron fluences evaluated from measurements with multisphere

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1999:17 SSI:s ställningstaganden i slutförsvarsfrågan

  I takt med att Svensk Kärnbränslehantering ABs (SKEs) metod- och platsvalsprocess utvecklats till konkreta studier - bl a förstudier i ett antal kommuner samt ett kapsellaboratorium i Oskarshamn - har SSI i allt högre grad kommit att efterfrågas av kommunföreträdare och allmänhet. I de s k

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1998:15 Strålskyddskonsekvenser från Cs 137 vid användning av biobränsle i stora anläggningar

  Denna rapport sammanfattar kunskapsläget om strålskyddskonsekvenser vid användning av biobränsle som är kontaminerat med 137 Cs. En uppskattning av stråldosen från olika utsläppsvägar från en stor biobränsleanläggning redovisas. Exponeringsvägarna är: askläggning på deponi, askåterföring till

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1998:09 Magnetfält från elektriskaspisar, hällar, mikrovågsugnar och hårtorkar

  I denna rapport redovisas mätningar av magnetfält, dels från olika typer av elektriska spisar och hällar, dels från mikrovågsugnar samt från hårtorkar. Spisarnas ugnsdelar gav upphov till starkare fält än spishällarna. Induktionshällarna alstrade utöver fält av 50 Hz även fält inom frekvensområdet

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:08 Storheter för strålskyddsarbete

  ICRU har definierat särskilda mätbara (opetativa) storheter föt strålskyddsarbete. En konsekvens av att de operativa storheterna används blir att handburna dosmätare och persondosmätare i samma bestrålningssituation kan ge olika mätresultat. Skillnaderna varierar och otsakas av strålfältets

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:04 Magnetfält i elektriska lok

  Svenska järnvägar drivs med 15 kV 16 2/3  Hz enfas växelström. l denna rapport redovisas mätningar av magnetfält vid förarplatsen i elektriska lok. Undersökningen gjordes dels i ett äldre elektromekaniskt lok, dels i olika nyare tyristorstyrda lok. Det visade sig att magnetfälten var starkare

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:01 Utvärdering av radonavskiljare. Effekt på radon i dricksvatten från bergborrade brunnar

  Rapporten redovisar resultat från en utvärdering av nio olika typer av radonavskiljare som våren 1996 fanns att köpa i Sverige. Samtliga utvärderade radonavskiljare reducerar radonhalten i inkommande vatten med 95 - 99%. Dock har så gott som alla visat sig ha vissa tekniska brister. Vid

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1996:08 Contamination and Radiation Exposure, Evaluation and Measures in the Nordic Countries after the Chernobyl Accident

  In the night 25/26 April1986 it all started. The radioactive releases from Chernobyl reached the Nordic countries late 27 April. At noon the following day all the world knew that an accident had occurred - two and a half days after it started. In April.l986 there was, generally speaking, quite a

  Innehållstyp: Publikationer