Publikationer

Din avgränsning ger 242 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2000:22 Isotopkommittérapporter 1999

  I sammanställningen redovisas under 1999 utförda in vivo - undersökningar och terapier där radioaktiva nuklider i form av öppna strålkällor har använts. För varje undersökning anges använd nuklid, kemisk form, administrationssätt, antal sjukhus, totala antalet undersökningar, använd

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2000:18 The Swedish Radiation Protection Institute's Regulations Concerning the Final Management of Spent NuclearFuel and Nuclear Waste

  This report presents and comments on the Swedish Radiation Protection Institute's Regulations concerning the Protection of Human Health and the Environment in connection with the Final Management of Spent Nuclear Fuel or Nuclear Waste, SSI FS 1998:1.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2000:13 Utvärdering av omgivningskontrollprogrammet vid kärnkraftverken och Studsvik

  De kärntekniska anläggningarna utför årligen omgivningskontroll i närområdet enligt ett program utarbetat av SSI. En mer omfattande utvärdering av programmet har genomförts baserat på närmare 20 års erfarenheter och mätdata. Resultaten visar att i den terrestra miljön detekteras de högsta halterna

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2000:05 Doskoefficienter för beräkning av interna doser

  Rapporten anger tabellvärden för de doskoefficienter (Sv/Bq) som bör användas för att beräkna interna doser efter kontamination med radioaktiva ämnen. Värdena är hämtade ur EG-direktiv 96h9/Euratom.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1999:13 Determination of the Neutron and Photon Dose Equivalent at Work Places in Nuclear Facilities of Sweden

  Various mixed neutron-photon fields at workplaccs in the containment of pressurised water reactors and in the vicinity of transport containers with spent fuel elements were investigated with spectrometers and dosimeters.The spectral neutron fluences evaluated from measurements with multisphere

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1999:17 SSI:s ställningstaganden i slutförsvarsfrågan

  I takt med att Svensk Kärnbränslehantering ABs (SKEs) metod- och platsvalsprocess utvecklats till konkreta studier - bl a förstudier i ett antal kommuner samt ett kapsellaboratorium i Oskarshamn - har SSI i allt högre grad kommit att efterfrågas av kommunföreträdare och allmänhet. I de s k

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1998:15 Strålskyddskonsekvenser från Cs 137 vid användning av biobränsle i stora anläggningar

  Denna rapport sammanfattar kunskapsläget om strålskyddskonsekvenser vid användning av biobränsle som är kontaminerat med 137 Cs. En uppskattning av stråldosen från olika utsläppsvägar från en stor biobränsleanläggning redovisas. Exponeringsvägarna är: askläggning på deponi, askåterföring till

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1998:09 Magnetfält från elektriskaspisar, hällar, mikrovågsugnar och hårtorkar

  I denna rapport redovisas mätningar av magnetfält, dels från olika typer av elektriska spisar och hällar, dels från mikrovågsugnar samt från hårtorkar. Spisarnas ugnsdelar gav upphov till starkare fält än spishällarna. Induktionshällarna alstrade utöver fält av 50 Hz även fält inom frekvensområdet

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:08 Storheter för strålskyddsarbete

  ICRU har definierat särskilda mätbara (opetativa) storheter föt strålskyddsarbete. En konsekvens av att de operativa storheterna används blir att handburna dosmätare och persondosmätare i samma bestrålningssituation kan ge olika mätresultat. Skillnaderna varierar och otsakas av strålfältets

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:04 Magnetfält i elektriska lok

  Svenska järnvägar drivs med 15 kV 16 2/3  Hz enfas växelström. l denna rapport redovisas mätningar av magnetfält vid förarplatsen i elektriska lok. Undersökningen gjordes dels i ett äldre elektromekaniskt lok, dels i olika nyare tyristorstyrda lok. Det visade sig att magnetfälten var starkare

  Innehållstyp: Publikationer