Publikationer

Din avgränsning ger 244 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 1997:08 Storheter för strålskyddsarbete

  ICRU har definierat särskilda mätbara (opetativa) storheter föt strålskyddsarbete. En konsekvens av att de operativa storheterna används blir att handburna dosmätare och persondosmätare i samma bestrålningssituation kan ge olika mätresultat. Skillnaderna varierar och otsakas av strålfältets

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:04 Magnetfält i elektriska lok

  Svenska järnvägar drivs med 15 kV 16 2/3  Hz enfas växelström. l denna rapport redovisas mätningar av magnetfält vid förarplatsen i elektriska lok. Undersökningen gjordes dels i ett äldre elektromekaniskt lok, dels i olika nyare tyristorstyrda lok. Det visade sig att magnetfälten var starkare

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:01 Utvärdering av radonavskiljare. Effekt på radon i dricksvatten från bergborrade brunnar

  Rapporten redovisar resultat från en utvärdering av nio olika typer av radonavskiljare som våren 1996 fanns att köpa i Sverige. Samtliga utvärderade radonavskiljare reducerar radonhalten i inkommande vatten med 95 - 99%. Dock har så gott som alla visat sig ha vissa tekniska brister. Vid

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1996:08 Contamination and Radiation Exposure, Evaluation and Measures in the Nordic Countries after the Chernobyl Accident

  In the night 25/26 April1986 it all started. The radioactive releases from Chernobyl reached the Nordic countries late 27 April. At noon the following day all the world knew that an accident had occurred - two and a half days after it started. In April.l986 there was, generally speaking, quite a

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1995:32 Stråldoser och markbeläggning i Sverige efter en stor kärnkraftolycka

  Statens strålskyddsinstitut (SSI) har av Energikommissionen fått uppdraget att belysa de möjliga konsekvenserna av radioaktiva utsläpp frän en svensk kärnkraftreaktor i händelse av ett svårt härdhaveri. I uppdraget ingick också att diskutera synen pil risksituationen i världen, samt att referera

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1995:20 En bedömning av hälso- och miljösituationen i gruvsamhället Krasnokamensk, östra Sibirien, Ryssland

  En svensk delegation, under ledning av Statens strålskyddsinstitut (SSI), har besökt ett urangruvedistrikt, Krasnokamensk i östra Sibirien, för att söka fakta i frågor om uranbrytningens inverkan på hälsa och miljö i området. Delegationens uppfattning är att uranframställningen som sådan i området

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1995:15 Determination of the Neutron and Photon Dose Equivalent at Work Places in Nuclear Facilities of Sweden

  The radiation fields in nuclear power plants consist of a mixture of photons and neutrons of various energies. A detector is usually constructed to respond to one type of radiation only and is usually useful in a limited energy range . .This is especially so for neutrons. Accurate descriptions of

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1995:12 Förslag till kursplan för tillståndsbunden utbildning i strålskydd

  Till tillstånd att bedriva verksamhet med strålning avseende medicinsk röntgendiagnostik finns villkor knutna. Ett av dessa villkor avser krav på utbildning av personaf. Tillståndshavaren skall ha skriftligt dokumenterade rutiner för erforderlig utbildning av personal. På sjukhusen har detta döpts

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1994:08 The content and environmentalimpact from the waste depositoryin Sillamae

  The studies of the waste depository in Sillamae, Estonia, shows that the content as well as the wall material is typical tailings from chemical enrichment of uranium ore. The environmental impact from radioactive substances as well as heavy metals has been estimated. Results show the major

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1994:02 Magnetfält från barnkuvöser och barnvärmebäddar

  I undersökningen mättes magnetfälten från fyra olika barn kuvöser samt en växelströms- och en likströmsmatad barnvärmebädd. Mätningarna påvisade en starkt varierande, Inhomogen magnetfältsfördelning i kuvöserna. Tre kuvöser hade inom ett begränsat område på kuvösbädden ett magnetfält på 1-2 µT.

  Innehållstyp: Publikationer