Publikationer

Din avgränsning ger 240 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 1995:32 Stråldoser och markbeläggning i Sverige efter en stor kärnkraftolycka

  Statens strålskyddsinstitut (SSI) har av Energikommissionen fått uppdraget att belysa de möjliga konsekvenserna av radioaktiva utsläpp frän en svensk kärnkraftreaktor i händelse av ett svårt härdhaveri. I uppdraget ingick också att diskutera synen pil risksituationen i världen, samt att referera

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1995:20 En bedömning av hälso- och miljösituationen i gruvsamhället Krasnokamensk, östra Sibirien, Ryssland

  En svensk delegation, under ledning av Statens strålskyddsinstitut (SSI), har besökt ett urangruvedistrikt, Krasnokamensk i östra Sibirien, för att söka fakta i frågor om uranbrytningens inverkan på hälsa och miljö i området. Delegationens uppfattning är att uranframställningen som sådan i området

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1995:15 Determination of the Neutron and Photon Dose Equivalent at Work Places in Nuclear Facilities of Sweden

  The radiation fields in nuclear power plants consist of a mixture of photons and neutrons of various energies. A detector is usually constructed to respond to one type of radiation only and is usually useful in a limited energy range . .This is especially so for neutrons. Accurate descriptions of

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1995:12 Förslag till kursplan för tillståndsbunden utbildning i strålskydd

  Till tillstånd att bedriva verksamhet med strålning avseende medicinsk röntgendiagnostik finns villkor knutna. Ett av dessa villkor avser krav på utbildning av personaf. Tillståndshavaren skall ha skriftligt dokumenterade rutiner för erforderlig utbildning av personal. På sjukhusen har detta döpts

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1994:08 The content and environmentalimpact from the waste depositoryin Sillamae

  The studies of the waste depository in Sillamae, Estonia, shows that the content as well as the wall material is typical tailings from chemical enrichment of uranium ore. The environmental impact from radioactive substances as well as heavy metals has been estimated. Results show the major

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1994:02 Magnetfält från barnkuvöser och barnvärmebäddar

  I undersökningen mättes magnetfälten från fyra olika barn kuvöser samt en växelströms- och en likströmsmatad barnvärmebädd. Mätningarna påvisade en starkt varierande, Inhomogen magnetfältsfördelning i kuvöserna. Tre kuvöser hade inom ett begränsat område på kuvösbädden ett magnetfält på 1-2 µT.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1993:11 Methods for determination of strontium -90 in food and environmental samples by Cerenkov counting

  The procedure for determination of strontuim-90 (=yttrium-90) by HDEHPextraction of yttrium-90 and counting the Cerenkov radiation in a liquid scintillation counter, is applicable for all kind of samples. Prior to analyses liquid samples are evaporated to dryness and ashed. Environmental and food

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1986:12 Chernobyl - its impact on Sweden

  In case of a radiological emergency in Sweden, the Swedish National Institute of Radiation Protection (SSI) has the responsibility of organ1z1ng a special task force with experts both from SSI and from other authorities. Reports of increased radiation l evels reached SSI around 10 am on April 28,

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1985:26 Light Resin Curing Devices -A Hazard Evaluation

  This report has been worked out in an effort to give answers to some of the questions concerning curing devices used in the odontology. Recently such questions have frequently been submitted to the Institute of Radiation Protection and have mainly dealt with hazards from an ergophthalmologic point

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1985:08 Radioaktiva ämnen i byggnadsmaterial

  Denna rapport redovisar samtliga aktivitetsbestämningar av byggnadsmaterial som har utförts vid statens strålskyddsinstitut (SSI) under åren 1962 och 1972 t.om. 1984. Proverna har undersökts med avseende på de naturligt förekommande radionukliderna 232 Th, 226 Ra och 40 K. Dessa har jämförts med

  Innehållstyp: Publikationer