Publikationer

Din avgränsning ger 242 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2012:23 Samlad strålsäkerhetsvärdering av hälso- och sjukvården

  Landstingen lever inte upp till Strålsäkerhetsmyndighetens krav när det gäller strålsäkerhet. Det innebär att det inom hälso- och sjukvården finns brister i strålsäkerheten som kan leda till allvarliga konsekvenser för patienter och personal. Det visar Strålsäkerhetsmyndighetens sammanställning

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:22 A dosimetric intercomparison between the radiation therapy clinics in Sweden

  In general the study showed a good agreement between the results from the audit team and the local team. The examination of the reference dosimetry showed an excellent agreement between the absorbed dose determined by the audit team and the local team. The spread of the results among the Swedish

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:20 Report from SSM’s scientific council on ionizing radiation within oncology, 2011

  Many cancer patients are treated in accordance with written guidelines or clinical trial protocols. The scientific council states that the radiotherapy part in those guidelines and protocols is less well specified than other therapies such as surgery and chemotherapy. This report identifies the

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:19 Vägledning till Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (SSMFS 2012:3) om hantering av kontaminerad aska

  Energiproducenter som eldar med torv eller trädbränsle kan erhålla aska som är kontaminerad med cesium-137 från Tjernobylolyckan eller naturligt förekommande uran, torium eller kalium, som finns i vissa torvmyrar. Föreskrifter (SSMFS 2012:3) har tagits fram som reglerar hur kontaminerad aska ska

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:14 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2011

  Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor ger myndigheten råd inom områden som rör sambandet mellan UV och biologiska effekter, vilket exempelvis har betydelse för förebyggande av hudcancer. Rådet ger också vägledning inför ställningstaganden i frågor där det krävs en vetenskaplig

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:05 Sweden’s Co-operation with Eastern Europe in Radiation Safety 2011

  In 2011, the Swedish Radiation Safety Authority implemented co-operation projects in Russia, Ukraine, Georgia, Lithuania and Moldova, based on instructions from the Swedish Government and agreements with the European Union and the Swedish International Development Co-operation Agency, SIDA. The

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:04 Förslag till nationell modell för klinisk revision av strålbehandlingsverksamhet

  Denna rapport innehåller en beskrivning av en nationell modell för klinisk revision av strålbehandlingsverksamhet i Sverige och konsekvenserna av dess införande. Rapporten vänder sig främst till beslutsfattare på olika nivåer inom statsförvaltningen och landstingen: politiker, tjänstemän och

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:02 Evaluation of activity build-up experiments

  This project aims to understand how the water chemistry affects the activity build-up on surfaces in different systems in Swedish nuclear power plants, which in turn provides information on conditions required to reduce the radiation exposure to power plant staff. The study was done to obtain

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2011:28 Utredning av ansvaret för Ranstadsverkets avveckling

  Frågan om avveckling, inklusive rivning, av den kärntekniska anläggningen vid Ranstadsverket aktualiserades successivt under 2006–2008. Det visade sig då att det rådde oklarhet om vilket eller vilka bolag som kunde ha ansvar för denna avveckling, ekonomiskt såväl som för genomförandet. Under denna

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2011:27 Riskanalyser inom extern strålbehandling

  Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) arbetar pådrivande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Inom sjukvård används strålning vid olika diagnostiska undersökningar och behandlingar. SSM verkar för att användningen av strålning inom sjukvård är säker för såväl patienter

  Innehållstyp: Publikationer