Publikationer

Din avgränsning ger 10 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2012:69 Magnetfält i bostäder

  Studien har gjorts inom ramen för myndighetens miljöövervakningsprogram på området elektromagnetiska fält. Syftet med studien var att uppskatta magnetfältsnivåer i svenska bostäder. Lågfrekventa magnetfält från bland annat järnväg, kraftledningar, transformatorstationer, hushållsapparater och

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:40 Förutsättningar att dra lärdom av inträffade händelser inom sjukvård

  Studien visade att det största hindret för att åstadkomma en effektiv utredningsverksamhet inom sjukvård ligger i sjukvårdens organisatoriska strukturer och den rådande kulturen. Även om de avdelningar som studerats till största delen anger att klimatet är öppet och rättvist rapporterar flera

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:31 Decommissioning of the Nuclear Reactors R2 and R2-0 at Studsvik, Sweden – General Data as called for under Article 37 of the Euratom Treaty

  The report describes the plans for decommissioning of the nuclear research and material test reactors R2 and R2-0, situated at the Studsvik site in Sweden. The purpose of the document is to serve as information for the European Commission, and to fulfil the requirements of Article 37 of the

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:23 Samlad strålsäkerhetsvärdering av hälso- och sjukvården

  Landstingen lever inte upp till Strålsäkerhetsmyndighetens krav när det gäller strålsäkerhet. Det innebär att det inom hälso- och sjukvården finns brister i strålsäkerheten som kan leda till allvarliga konsekvenser för patienter och personal. Det visar Strålsäkerhetsmyndighetens sammanställning

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:22 A dosimetric intercomparison between the radiation therapy clinics in Sweden

  In general the study showed a good agreement between the results from the audit team and the local team. The examination of the reference dosimetry showed an excellent agreement between the absorbed dose determined by the audit team and the local team. The spread of the results among the Swedish

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:20 Report from SSM’s scientific council on ionizing radiation within oncology, 2011

  Many cancer patients are treated in accordance with written guidelines or clinical trial protocols. The scientific council states that the radiotherapy part in those guidelines and protocols is less well specified than other therapies such as surgery and chemotherapy. This report identifies the

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:14 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2011

  Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor ger myndigheten råd inom områden som rör sambandet mellan UV och biologiska effekter, vilket exempelvis har betydelse för förebyggande av hudcancer. Rådet ger också vägledning inför ställningstaganden i frågor där det krävs en vetenskaplig

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:05 Sweden’s Co-operation with Eastern Europe in Radiation Safety 2011

  In 2011, the Swedish Radiation Safety Authority implemented co-operation projects in Russia, Ukraine, Georgia, Lithuania and Moldova, based on instructions from the Swedish Government and agreements with the European Union and the Swedish International Development Co-operation Agency, SIDA. The

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:04 Förslag till nationell modell för klinisk revision av strålbehandlingsverksamhet

  Denna rapport innehåller en beskrivning av en nationell modell för klinisk revision av strålbehandlingsverksamhet i Sverige och konsekvenserna av dess införande. Rapporten vänder sig främst till beslutsfattare på olika nivåer inom statsförvaltningen och landstingen: politiker, tjänstemän och

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:02 Evaluation of activity build-up experiments

  This project aims to understand how the water chemistry affects the activity build-up on surfaces in different systems in Swedish nuclear power plants, which in turn provides information on conditions required to reduce the radiation exposure to power plant staff. The study was done to obtain

  Innehållstyp: Publikationer