Publikationer

Din avgränsning ger 4 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2007:02 Strålmiljön i Sverige

  Rapporten beskriver, och redovisar resultat från, den strålmiljöövervakning som bedrivits i Sverige sedan 1950-talet. Genomsnittliga doser till befolkningen och till speciella befolkningsgrupper redovisas också. En stor del av övervakningen har rört nedfallet och...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:02e Radiation Environment in Sweden, summary

  The radiation environment to which the population of Sweden is exposed is dominated by medical investigations and background radiation from the ground and building materials in our houses. That is the conclusion of the first general Swedish summary of environmental monitoring data and dose...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:15 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken år 2005

  Den säkerhetsfilosofi som Statens kärnkraftinspektion, SKI grundar sin tillsyn på förutsätter att det ska finnas flerfaldiga fysiska barriärer och ett till varje anläggning anpassat s.k. djupförsvar och att tillstädshavaren tar det odelade ansvaret för...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:15e Safety and Radiation Protection at Swedish Nuclear Power Plants 2005

  The safety philosophy upon which the Swedish Nuclear Power Inspectorate’s (SKI) supervisory and regulatory activities are based assume that multiple physical barriers will exist and that a plant-specific defence-in-depth system will be implemented at each plant and that the licensee bears the...

  Innehållstyp: Publikationer