Anmälan av slutna strålkällor eller teknisk anordning som innehåller sluten strålkälla

Anmälningsplikten för verksamhet med slutna strålkällor eller teknisk anordning som innehåller sluten strålkälla gäller i enlighet med 2 kap 1 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:2) om anmälningspliktiga verksamheter.

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter.