Ansökan om tillstånd för verksamhet med joniserande strålning, inklusive bilagor

Här finner du en ansökningsblankett som är gemensam för olika sorters verksamhet med joniserande strålning.

Utöver ansökningsblanketten ska du skicka in information enligt bilagan för den verksamhet din ansökan gäller. Bilagor finner du under ansökningsblanketten.