Beställning av kalibrering av terapi- och/eller diagnostikinstrument vid riksmätplatsen