Beställning av kalibrering/bestrålning av strålskyddinstrument vid riksmätplatsen