Uppgifter om överlåtelse av brandvarnare och rökdetektorer

Enligt SSMFS 2008:10 ska alla som överlåter radioaktiva strålkällor till andra tillståndshavare i Sverige senast 31 mars sända in en rapport över föregående års överlåtelser.