SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar (konsoliderad version)

Konsoliderad version med ändringar införda t.o.m. SSMFS 2017:1.

Konsoliderad version är en version av föreskrifterna där alla ändringar har förts in. En konsoliderad version visar föreskrifterna i deras senast gällande lydelse. Vid eventuell oklarhet vad gäller innehållet är det dock de ursprungliga föreskrifterna och ändringsföreskrifterna som har företräde.

Ursprungliga föreskrifter och ändringsföreskrifter:

Konsoliderad version med ändringar införda t.o.m. SSMFS 2010:3 finns även på engelska:
SSMFS 2008:1 The Swedish Radiation Safety Authority’s Regulations concerning Safety in Nuclear Facilities