SSMFS 2008:51 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser för skydd av arbetstagare och allmänhet vid verksamhet med joniserande strålning

Föreskriften finns även på engelska:
SSMFS 2008:51 The Swedish Radiation Safety Authority’s regulations concerning basic provisions for the protection of workers and the general public in practices involving ionising radiation