SSMFS 2008:9 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet

Föreskriften finns även på engelska:
SSMFS 2008:9 The Swedish Radiation Safety Authority’s Regulations on the Control of High-Activity Sealed Radioactive Sources