SSMFS 2011:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om avgifter vid riksmätplatsen för joniserande strålning (konsoliderad version)

Konsoliderad version med ändringar införda t.o.m. SSMFS 2013:1.

Konsoliderad version är en version av föreskrifterna där alla ändringar har förts in. En konsoliderad version visar föreskrifterna i deras senast gällande lydelse. Vid eventuell oklarhet vad gäller innehållet är det dock de ursprungliga föreskrifterna och ändringsföreskrifterna som har företräde.

SSMFS 2011:1 trädde i kraft den 1 september 2013.

Ursprungliga föreskrifter och ändringsföreskrifter: