Rapporter

Välj innehållstyp

Välj år

Välj utgivare

Välj språk

Din avgränsning ger 4 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2000:22 Isotopkommittérapporter 1999

  I sammanställningen redovisas under 1999 utförda in vivo - undersökningar och terapier där radioaktiva nuklider i form av öppna strålkällor har använts. För varje undersökning anges använd nuklid, kemisk form, administrationssätt, antal

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2000:21 Vägledning för upprättande av lokal strålskyddsorganisation inom sjukvården

  Föreliggande rapport avser att utgöra en vägledning över hur den lokala strålskyddsverksamheten kan organiseras för att på ett naturligt sätt integreras i det dagliga sjukvårdsarbetet. Underlaget till rapporten har tagits fram av Cheffysiker Bert Sarby,

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2000:13 Utvärdering av omgivningskontrollprogrammet vid kärnkraftverken och Studsvik

  De kärntekniska anläggningarna utför årligen omgivningskontroll i närområdet enligt ett program utarbetat av SSI. En mer omfattande utvärdering av programmet har genomförts baserat på närmare 20 års erfarenheter och mätdata. Resultaten

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2000:05 Doskoefficienter för beräkning av interna doser

  Rapporten anger tabellvärden för de doskoefficienter (Sv/Bq) som bör användas för att beräkna interna doser efter kontamination med radioaktiva ämnen. Värdena är hämtade ur EG-direktiv 96h9/Euratom.

  Innehållstyp: Publikationer