Rapporter

Din avgränsning ger 3 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 1999:51 Kostnadsberäkning av diupförvaringav det använda kärnbränslet

  Enligt finansieringslagen skall kärnkraftföretagen, i praktiken Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), årligen till Statens kärnkraftinspektion (SKI) lämna en beräkning över kostnaderna för att omhänderta det använda kärnbränslet...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1999:17 SSI:s ställningstaganden i slutförsvarsfrågan

  I takt med att Svensk Kärnbränslehantering ABs (SKEs) metod- och platsvalsprocess utvecklats till konkreta studier - bl a förstudier i ett antal kommuner samt ett kapsellaboratorium i Oskarshamn - har SSI i allt högre grad kommit att efterfrågas av kommunföreträdare...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 99:12 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 1998

  Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 1998 uppdragit åt SKI att i samarbete med Statens strålskyddsinstitut (SSI) senast den 15 april 1999 till regeringen redovisa säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken. Föreliggande redovisning...

  Innehållstyp: Publikationer