Övergripande struktur för myndighetens nya föreskrifter