content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten

Om myndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten lyder under regeringen och tillhör Miljö- och energi­departementets ansvarsområde. Vi har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Hos oss arbetar drygt 300 personer med kompetens inom områden som teknik, naturvetenskap, beteendevetenskap, juridik, ekonomi och kommunikation.

Vi strävar hela tiden efter att utveckla vår verksamhet genom ständiga förbättringar utifrån fastställda standarder för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Riksdagen och regeringen beslutar om Strålsäkerhetsmyndighetens uppdrag och budget, men som andra myndigheter beslutar vi självständigt i enskilda ärenden.
 
Strålsäkerhetsmyndigheten har en budget på omkring 400 miljoner kronor per år. Verksamheten finansieras till största delen med avgifter och i övrigt med skattemedel.

Myndigheten leds av generaldirektör Mats Persson, som utsetts av regeringen.


Senast uppdaterad/granskad 2016-01-27