2015:37 Models for axial relocation of fragmented and pulverized fuel pellets in distending fuel rods and its effects on fuel rod heat load

Haverifall med kylmedelsförlust (LOCA) i lättvattenreaktorer kan leda till överhettning av bränslestavar, utvidgning av stavarnas kapslingsrör, samt axiell omflyttning av bränslekutsfragment i de delar av stavarna som expanderat. Bränsleomflyttningen kan koncentrera värmebelastningen till en begränsad del av stavarna och därigenom öka risken för kapslingsskador och förvärra kapslingsrörens oxidation lokalt. Den kan också medföra att mängden bränsle som sprids ut i kylvattnet ökar i händelse av kapslingsskada.

För att analysera dessa frågor utvecklas här en beräkningsmodell för axiell omflyttning av bränslefragment under LOCA och dess effekter på bränslestavens värmebelastning och skadeprocesser. Modellen införs i SSM:s version av FRAPTRAN-1.5, ett beräkningsprogram avsett för termomekanisk analys av bränslestavar under transienter och olyckor.