Aktuellt

Lila svävande våg med följande underliggande text i svart mot vitt: Ny webbplats

Välkommen till myndighetens nya webbplats!

Den 28 september lanserade vi vår nya webbplats som ska göra det enklare för dig som besökare att hitta rätt. Läs mer om vår webbplats, och hör av dig om det är något som inte fungerar.

Slutförvarsansökan i mark- och miljödomstolen

Strålsäkerhetsmyndigheten är remissinstans och regeringens expertmyndighet i huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Myndigheten förbereder nu inför den avslutande förhandlingsveckan. Då ska myndigheten bland annat redovisa en sammanställning av kvarstående osäkerheter och redogöra för skälen till att verksamheten trots dessa kan tillåtas.

Dags för radonmätning

Nu är det mätsäsong för radon. Det enda sättet att upptäcka radon och om radonvärdet i din bostad är skadligt är att mäta. Mätningen bör genomföras i minst två månader under eldningssäsongen, mellan den 1 oktober och den 30 april.

Nationell strålsäkerhet – utblick och forskning

Strålsäkerhetsmyndighetens forskningsdagar, Nationell strålsäkerhet –  utblick och forskning, hålls 22–23 november 2017 i Stockholm (City Conference Center, Norra Latin). Forskningsdagarna riktar sig till aktiva forskare inom myndighetens forskningsområden samt till journalister och intresserade inom industri, myndigheter och övriga samhället.

Utbildningar

Utbildningsverksamheten vid Strålsäkerhetsmyndigheten ger ett antal en- och tvådagskurser som handlar om strålskydd i olika situationer. En del av kurserna kräver inga förkunskaper, andra är specialutformade för att passa en specifik målgrupps behov.

Avgifter för tillståndspliktig verksamhet

I förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten framgår det att tillståndshavare ska betala årliga avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Avgifterna är justerade och gäller från och med den 15 januari 2017.