Jobba hos oss

Strålsäkerhet är mer aktuellt än någonsin. Vi växer som myndighet och behöver dig. Gör Sverige och världen säkrare – på ett av landets viktigaste jobb.

Lediga jobb

Nyheter

 • Michael Knochenhauer ny generaldirektör på Strålsäkerhetsmyndigheten

  Idag presenterade klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari den nya generaldirektören på Strålsäkerhetsmyndigheten, Michael Knochenhauer. Hans förordnande sträcker sig fram till december 2026.

 • Nya utlysningar för forskningsmedel inom strålsäkerhet

  Strålsäkerhetmyndigheten har publicerat sex nya utlysningar för forskningsmedel inom områden som rör strålsäkerhet. Nytt för årets utlysningar är att strålsäkerhet för ny kärnkraft har fått en egen utlysning och att det finns forskningsmedel riktade till unga forskare inom befintlig kärnkraft.

 • Utökat mellanlager för använt kärnbränsle godkänns

  Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att godkänna Svensk Kärnbränslehantering AB:s förnyade säkerhetsredovisning för mellanlagret för använt kärnbränsle i Oskarshamn. Därmed kan provdriften av den utökade verksamheten inledas.

 • Få unga känner till att hudcancerfallen ökar

  Unga är inte lika medvetna som äldre om att antalet hudcancerfall ökar kraftigt i Sverige. Det visar Strålsäkerhetsmyndighetens årliga enkät om svenskarnas solvanor.

 • Få anmäler oplanerade händelser med strålning

  Oplanerade händelser, exempelvis en händelse där för hög stråldos misstänkts, beror oftast på att rutiner i verksamheten inte har efterlevts. Det visar en ny sammanställning från Strålsäkerhetsmyndigheten. Men det är bara en liten del av de tillståndspliktiga verksamheterna där strålning används som anmält

Lila bild på kalender som i vit text visar datum för när radon ska mätas, 1 oktober till 30 april

Har du inte mätt radon i ditt hem är det dags!

Radonmätarsäsongen börjar gå mot sitt slut, och har du inte mätt radon i ditt hem är det dags! Radon ökar risken för lungcancer och enda sättet att upptäcka radon är att mäta. En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen. Kontakta ett mätlaboratorium eller saneringsföretag för hjälp. 

Informationsmöte om kärnavfallsfrågor 10 april 2024

Strålsäkerhetsmyndigheten bjuder in till ett informationsmöte om kärnavfallsfrågor. Under mötet ger representanter för myndigheten översiktlig information om det arbete som pågår på myndigheten kring radioaktivt avfall. Mötet hålls den 10 april 2024 på myndighetens huvudkontor i Solna, fullständigt program presenteras senare.

Föreskrifterna om anmälningspliktiga verksamheter på remiss

Förslag till ändringar i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:2) om anmälningspliktiga verksamheter har skickats på remiss. Du som berörs kan lämna synpunkter på förslagen senast den 12 april 2024. Tandvård, veterinärmedicinsk röntgendiagnostik, laboratorieverksamhet och företag som bedriver yrkesmässig handel med strålkällor är exempel på verksamheter som berörs.

Så granskas en ansökan om ny kärnkraft

I poddavsnittet "Så granskas en ansökan om ny kärnkraft" får du höra vad Strålsäkerhetsmyndigheten granskar om en ansökan om att bygga nya kärnkraftsreaktorer lämnas in till myndigheten. Vi pratar också om vilka frågor det är som återstår att utreda och hur vi som myndigheten förbereder oss.

Samtalet spelades in under Nationella strålsäkerhets- och forskningsdagarna i oktober 2023.