Aktuellt

Nya beredskapszoner införs runt kärnkraftverk

Regeringen har beslutat om nya beredskaps- och planeringszoner för verksamheter med joniserande strålning. Runt de svenska kärnkraftverken innebär det en inre och en yttre beredskapszon samt en planeringszon med en ungefärlig utsträckning om 5, 25 respektive 100 kilometer. Förändringen är viktig för att förbättra möjligheterna att genomföra effektiva skyddsåtgärder i samband med en kärnkraftsolycka. De nya zonerna ska vara implementerade i beredskapsplaneringen senast den 1 juli 2022.

EN mobiltelefon som visar appen Min soltid.

Möt vårsolen på rätt sätt

Efter vintern är vår hud extra känslig mot solen och risken att bränna sig är därför stor. Självklart ska du dra nytta av solen och ljuset, men njutningen försvinner inte för att du undviker den allra starkaste strålningen. Möt vårsolen på rätt sätt. Och ladda gärna ner vår app ”Min soltid”. Den gör det enklare för dig att njuta av solen utan att du bränner dig.

Strålsäkert: När kunden skadas – riskerna med kosmetisk laserbehandling

Att ta bort tatueringar, hår eller pigmentfläckar med kosmetisk laser kan orsaka brännskador om det inte utförs på ett korrekt sätt. Nu på våren är det extra viktigt att vara försiktig eftersom behandlingar med laser och IPL gör huden tillfälligt mer känslig för solen. Det här avsnittet av Strålsäkert tar upp risker och vad kan man göra för att skydda sig. Medverkande är Augusto Zúñiga Stenberg som är utredare på myndigheten. Augusto tar även upp verkliga fall som når myndigheten.

Anmälningspliktig verksamhet

Verksamhets­utövare som omfattas av Strål­­säker­hets­­myndig­­hetens föreskrifter (SSMFS 2018:2) om anmälnings­pliktiga verksam­heter, Strål­säkerhets­myndig­hetens föreskrifter (SSMFS 2018:4) om naturligt före­kommande radioaktivt material och byggnadsmaterial samt Strål­säkerhets­myndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:10) om radon på arbetsplatser är skyldiga att anmäla sin verksamhet till Strål­säkerhets­­myndig­heten.

Utbildningar inom strålskydd

Utbildningsverksamheten vid Strålsäkerhetsmyndigheten ger ett antal kurser och e-utbildningar som handlar om strålskydd i olika situationer. En del av kurserna kräver inga förkunskaper, andra är specialutformade för att passa en specifik målgrupps behov.

Regleringsbrev 2020

Riksdagen fattar beslut om statsbudgeten och regeringen beslutar om förutsättningarna för enskilda myndighetens verksamhet i årliga regleringsbrev, som innehåller uppgifter om myndighetens mål och ekonomiska ramar.