Aktuellt

Nytt poddavsnitt: Sju år som GD

Efter nästan sju år lämnar general­direktör Mats Persson Strål­säker­hetsmyndig­heten för att gå i pension. I myndig­hetens senaste avsnitt av Strålsäkert reflekterar Mats om sin tid på myndigheten, vad som gjort störst intryck och vad han är särskilt nöjd med.

– Jag är nöjd över att vi klarade flytten till Katrineholm och jag är nöjd med att vi hanterade omställningen i kärnkrafts­branschen, från att bygga nytt till att avveckla flera reaktorer, på ett bra sätt, säger Mats Persson.

Utbildning för nästa generations ledare inom strålskydd

OECD-NEA:s CRPPH (Committee on Radiological Protection and Public Health) tog 2018, på svenskt initiativ, fram en utbildning för nästa generations ledare inom strålskydd. I år hålls utbildningen den 19-23 augusti, på Stockholms universitet. Internationella experter deltar som föreläsare och delar med sig av erfarenheter genom fallstudier. Ansökan görs via OECD-NEA:s webbplats senast den 31 maj 2019.

Omfattas din verksamhet av anmälningsplikt?

Verksamhetsutövare som omfattas av Strål­­säker­hets­­myndig­­hetens föreskrifter (SSMFS 2018:2) om anmälnings­pliktiga verksamheter, Strål­säker­hets­myndig­hetens före­skrifter (SSMFS 2018:4) om naturligt före­kommande radio­aktivt material och byggnads­material och Strål­säkerhets­myndig­hetens före­skrifter (SSMFS 2018:10) om radon på arbets­platser är skyldiga att anmäla sin verk­samhet till oss. Anmälnings­plikten börjar gälla den 9 april 2019 för verksamheter som inte tidigare har behövt ett individuellt tillstånd. Senast den 9 juli 2019 ska anmälan ha inkommit till myndigheten.

”Svenskt kluster för kärnvapennedrustning”

Med ett svenskt kluster för kärnvapennedrustning och icke-spridning kan Sverige upprätthålla sin position inom nedrustningsområdet, oavsett om Sverige undertecknar kärnvapenförbudskonventionen eller ej. Det skriver ställföreträdande generaldirektör Fredrik Hassel och sekretariatschef Lars van Dassen i en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet den 4 april.

Utbildningar inom strålskydd

Utbildningsverksamheten vid Strålsäkerhetsmyndigheten ger ett antal kurser och e-utbildningar som handlar om strålskydd i olika situationer. En del av kurserna kräver inga förkunskaper, andra är specialutformade för att passa en specifik målgrupps behov.

Regleringsbrev 2019

Riksdagen fattar beslut om statsbudgeten och regeringen beslutar om förutsättningarna för enskilda myndighetens verksamhet i årliga regleringsbrev, som innehåller uppgifter om myndighetens mål och ekonomiska ramar.