Gör Sverige och världen säkrare – på ett av landets viktigaste jobb

Strålsäkerhet är mer aktuellt än någonsin. Vi växer som myndighet och behöver dig. Var med och skydda människor från oönskade effekter av strålning.

Lediga jobb

Nyheter

  • Ny kärnkraft står på agendan under IAEA:s generalkonferens

    Hur myndigheter hanterar ansökningar om ny kärnkraft, att samordna stödet till Ukraina och slutförvar av använt kärnbränsle. Det är några av frågorna som kommer att diskuteras på IAEA:s stora generalkonferens i Wien som hålls i veckan

  • Bra rutiner för personalstrålskydd vid hjärtröntgen

    Röntgen som används på hjärtavdelningar bedrivs mestadels under strålsäkra former och med god medvetenhet om personalstrålskydd. Det visar en genomgång av Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn de senaste åren. Men omorganisationer och ett otydligt ansvar för hyrpersonal kan ibland göra att rutiner faller bort och strålskyddet

  • Internationell strålsäkerhetsutbildning i Stockholm ger deltagarna praktisk kunskap

    Med strålskyddsexperter från hela världen och fokus på praktiska övningar och fallstudier ska International Radiological Protection School (IRPS) ge yrkesverksamma från över 20 olika länder möjlighet till fördjupning och ökad förståelse för internationella strålskyddsfrågor.

Lila bild på kalender som i vit text visar datum för när radon ska mätas, 1 oktober till 30 april

Dags att mäta radon!

Radon ökar risken för lungcancer och enda sättet att upptäcka radon är att mäta. En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen.

Varningsmottagare till beredskapszonerna

Under hösten får alla som bor eller bedriver verksamhet i en beredskapszon nära ett kärnkraftverk en varningsmottagare. Det rör fastigheter inom ca 25 km från ett av Sveriges tre kärnkraftverk. Varningsmottagaren är en del av hemberedskapen och larmar i händelse av en kärnkraftsolycka. Mottagarna delas ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samverkan med Länsstyrelserna i Halland, Uppsala län och Kalmar.

Strålsäkerhets- och forskningsdagar 2023

Strålsäkerhetsmyndigheten arrangerar Nationella strålsäkerhets- och forskningsdagar 26–27 oktober 2023. Vi får presentationer med en internationell utblick på hur andra länder hanterat nyetablering av kärnkraft, en genomgång av Strål­säkerhets­myndighetens regerings­uppdrag, forsknings­finansieringens möjligheter och utmaningar, samt framtidens kompetens­behov inom strålsäkerhet. Konferensen är fullbokad men delar kommer gå att se i efterhand på vår Youtubekanal.

Förslag för befintlig och framtida kärnkraft

Strålsäkerhetsmyndigheten slutredovisade den 9 augusti uppdraget från regeringen att utreda hur regelverk och andra åtgärder för befintlig och framtida kärnkraft kan utvecklas. Myndigheten föreslår bland annat ett antal lagändringar för att kunna införa ny reaktorteknik och nya driftsmodeller, samt att myndigheten ges möjligheten att införa en process för att tidigt värdera ny reaktorteknik och identifiera eventuella hinder för tillstånd.