Aktuellt

Strålsäkert: Sievert och pionjärerna

"Sievert och pionjärerna" – det första avsnittet i en serie om Strålsäkerhetens historia. Poddserien handlar om hur strålskyddet och reaktorsäkerheten har utvecklats och växt fram i Sverige. Avsnittet tar sitt avstamp 1895, året då röntgentekniken föddes.

Till poddavsnittet
En klocka som visar månader istället för timmar och som med tim- och minutpekaren illustrerar mätsäsongen från 1 oktober till 30 april.

Dags för radonmätning!

Radon ökar risken för lungcancer och enda sättet att upptäcka radon är att mäta. En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen. Kontakta ett mätlaboratorium eller saneringsföretag för hjälp. 

Läs om mätning av radon
Illustration av gula avfallstunnor med svarta radiakmärken på.

Hur kan framtida generationer ta del av information om slutförvar?

Frågan om hur framtidens människor ska kunna veta var radioaktivt avfall finns och hur det ska hanteras är komplex. Strålsäkerhetsmyndigheten går, i en rapport till regeringen, igenom vilka metoder som kan användas för att inte framtida generationer oavsiktligt ska påverka slutförvaret så att människor och miljö kommer till skada.

Läs rapporten

Ny PDA-förordning

En ny PDA-förordning (Produkter med dubbla användningsområden) trädde i kraft den 9 september 2021 och ersatte därmed den tidigare PDA-förordningen 428/2009. Den nya PDA-förordningen 2021/821 innebär ett flertal förändringar och utökade krav för aktörer inom EU.

Anmälningspliktig verksamhet

Verksamhets­utövare som omfattas av Strål­­säker­hets­­myndig­­hetens föreskrifter är skyldiga att anmäla sin verksamhet till Strål­säkerhets­­myndig­heten.

Vår värdegrund

Strålsäkerhetsmyndighetens värdegrund, som består av vår vision "Ett strålsäkert samhälle", vår verksamhetsidé och våra värdeord – vederhäftighet, integritet och öppenhet – genomsyrar hela myndighetens verksamhet.