Aktuellt

En klocka som visar månader istället för timmar och som med tim- och minutpekaren illustrerar mätsäsongen från 1 oktober till 30 april.

Dags för radonmätning!

Radon ökar risken för lungcancer och enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Du mäter två månader under perioden 1 oktober till 30 april. Kontakta ett mätlaboratorium eller saneringsföretag för hjälp. Om radonhalten är så hög att du bör sanera kan du söka bidrag för kostnaderna.

Forskmark 1 och 2, fotograf Jann Lipka

Nationalrapport enligt kärnsäkerhetskonventionen inlämnad till IAEA

Var tredje år ska Sverige rapportera hur väl landet lever upp till den inter­nationella kärn­säker­hets­konventionen. Strål­säkerhets­myndig­heten har uppdraget från regeringen att koordinera arbetet med rapporten. Sveriges åttonde national­rapport har nu lämnats in till Internationella atom­energiorganet (IAEA), som är konventionens sekretariat. I rapporten beskrivs förändringar som påverkat svensk kärnkraft, som skett under perioden mars 2016 till april 2019, och hur situationen för svensk kärnkraft ser ut idag.

Två poddavsnitt om säkerhetskultur i kärnkraftsbranschen

Hur påverkar svensk identitet säkerhets­kulturen inom kärnkrafts­branschen? Och hur motiverar man personal till att sätta säkerheten i första rummet för en verksamhet som ska läggas ner? I två nya poddavsnitt hör du representanter från Strål­säkerhets­myndig­heten samt industrin diskutera dels hur man upprätt­håller en god säkerhets­kultur på anläggningarna under demontering, dels hur svensk nationell identitet kan påverka säkerhets­kulturen inom svensk kärkraft. Poddavsnitten spelades in under två seminarier i Almedalen i år. Seminarierna går även att titta på via myndighetens Youtube-kanal.

Anmälningspliktig verksamhet

Verksamhets­utövare som omfattas av Strål­­säker­hets­­myndig­­hetens föreskrifter (SSMFS 2018:2) om anmälnings­pliktiga verksam­heter, Strål­säkerhets­myndig­hetens föreskrifter (SSMFS 2018:4) om naturligt före­kommande radioaktivt material och byggnadsmaterial samt Strål­säkerhets­myndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:10) om radon på arbetsplatser är skyldiga att anmäla sin verksamhet till Strål­säkerhets­­myndig­heten.

Utbildningar inom strålskydd

Utbildningsverksamheten vid Strålsäkerhetsmyndigheten ger ett antal kurser och e-utbildningar som handlar om strålskydd i olika situationer. En del av kurserna kräver inga förkunskaper, andra är specialutformade för att passa en specifik målgrupps behov.

Regleringsbrev 2019

Riksdagen fattar beslut om statsbudgeten och regeringen beslutar om förutsättningarna för enskilda myndighetens verksamhet i årliga regleringsbrev, som innehåller uppgifter om myndighetens mål och ekonomiska ramar.