Aktuellt

Lila svävande våg med följande underliggande text i svart mot vitt: Ny webbplats

Välkommen till myndighetens nya webbplats!

Den 28 september lanserade vi vår nya webbplats som ska göra det enklare för dig som besökare att hitta rätt. Läs mer om vår webbplats, och hör av dig om det är något som inte fungerar.

En klocka som visar månader istället för timmar och som med tim- och minutpekaren illustrerar mätsäsongen från 1 oktober till 30 april.

Dags för radonmätning

Nu är det mätsäsong för radon. Det enda sättet att upptäcka radon och om radonvärdet i din bostad är skadligt är att mäta. Mätningen bör genomföras i minst två månader under eldningssäsongen, mellan den 1 oktober och den 30 april.

Illustration på sjukvårdsmiljö med två personal och en patient.

Systematiskt kvalitetsarbete

Strålbehandlingsverksamheterna vid landets länssjukhus sker under goda strålskyddsförhållanden. Dock krävs ett systematiskt kvalitetsarbete för att undvika enkelt avhjälpta brister och ytterligare öka strålsäkerheten för patienter som får strålbehandling. Det visar Strålsäkerhetsmyndighetens samlade strålsäkerhetsvärdering av strålbehandlingsverksamhet vid landets länssjukhus.

Sökbara miljödata

Inom Strålsäkerhetsmyndighetens miljöövervakning finns Miljödatabasen och Cesiumdatabasen. Miljödatabasen består av data som tagits fram inom myndighetens miljöövervakningsprogram. I Cesiumdatabasen finns resultat från alla cesiummätningar i olika typer av provslag som gjorts tillgängliga för myndigheten.

Utbildningar

Utbildningsverksamheten vid Strålsäkerhetsmyndigheten ger ett antal en- och tvådagskurser som handlar om strålskydd i olika situationer. En del av kurserna kräver inga förkunskaper, andra är specialutformade för att passa en specifik målgrupps behov.

Avgifter för tillståndspliktig verksamhet

I förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten framgår det att tillståndshavare ska betala årliga avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Avgifterna är justerade och gäller från och med den 15 januari 2017.