Strålsäkerhetsmyndigheten ställer krav på den som bedriver verksamhet med strålning. Genom inspektioner följer vi upp att kraven uppfylls. Foto: Hans Alm

För ett strålsäkert samhälle

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Aktuellt

God strålsäkerhet men också brister hos landets hästveterinärer

Det råder generellt en god strålsäkerhet hos landets hästveterinärer som använder röntgen. Skyddet mot strålning är gott och många har bra kunskap och rutiner. Men de inspektioner som genomförts av Strålsäkerhetsmyndigheten under 2021 och 2022 visar också mindre brister i många verksamheter, bland annat när det gäller underlag och rutiner för att skydda arbetstagare. 

Forskningsutlysningar

Myndigheten har tagit fram och fastställt en plan för finansiering av forskning för 2023. Planen omfattar finansiering av forskning och utveckling inom kärnkraft, radioaktivt avfall och strålskydd till ett värde av cirka 85 miljoner kronor. Årets utlysning har ett nytt upplägg, med sex stycken breda utlysningar där alla forskningsområden som är relevanta för strålsäkerhet finns med. Sista ansökningsdag för årets utlysningar är 24 april 2023.