Strålsäkerhetsmyndigheten ställer krav på den som bedriver verksamhet med strålning. Genom inspektioner följer vi upp att kraven uppfylls. Foto: Hans Alm

För ett strålsäkert samhälle

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Aktuellt

Nyheter

  • De som reser långt bränner sig mest

    Andelen svenskar som brände sig i solen under 2022 har ökat sedan året innan. Det är fortsatt under utlandssemestrar som svenskarna utsätter sig för mest riskfyllt beteende, ofta genom att vistas 4-5 timmar i solen mitt på dagen, då solen är som starkast.

  • Strålsäkerheten vid kärnkraftverket Ringhals AB får sänkt betyg

    Det senaste årets tillsyn av strålsäkerheten vid kärnkraftverket Ringhals AB visar på allvarliga brister. Den bedömningen gör Strålsäkerhetsmyndigheten i den samlade värderingen för 2023. Samtidigt fungerar delar av verksamheten väl och

  • Bra rutiner för uppföljning av potentiella strålskador inom sjukvården

    Det finns bra rutiner inom sjukvården för att följa upp patienter som riskerar att få reaktioner på huden efter en så kallad interventionell röntgenprocedur. Men rutinerna är ibland svåra att upprätthålla, vilket i vissa fall beror på att

Forskningsutlysning

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Energimyndigheten, STEM, utlyser forskningsmedel för forskning och innovation inom strålsäkerhet, ny reaktorteknik samt kärnkraftens livscykel och förutsättningar. Forskningsprojekt välkomnas där mervärden uppnås mellan SSM:s traditionella forskningsportfölj inom strålsäkerhet och STEM:s uppdrag att finansiera forskning inom ny energiproduktion. Sista ansökningsdag är den 25 augusti. 

Strålsäkerhets- och forskningsdagar 2023

Vilka konsekvenser kan pågående teknisk utveckling och ambitionerna inom kärnkraftsområdet få för strålsäkerheten i Sverige och hur ska regelverk och tillståndsprövning utvecklas? Det är frågor som kommer att diskuteras på evenemanget, liksom aktuell strålsäkerhetsforskning och utmaningar för den nationella kompetensförsörjningen. Ett urval av pågående och avslutade forskningsprojekt kommer också att presenteras. Save-the-date: 26-27 oktober 2023.