Aktuellt

Myndigheten arrangerar strålsäkerhetsdag

Den 2 oktober arrangerar Strål­säkerhets­myndig­heten en nationell strål­säkerhets­dag i Stockholm. Konferensen vänder sig till dig som arbetar med, eller har ett intresse för, strål­säkerhet. Dagen fokuserar på följande tre områden:

– Granskningen av slutförvar för använt kärnbränsle ur ett vetenskapligt perspektiv i Schweiz, Sverige och Finland.
– Säkerhetskulturens utveckling de senaste tio åren inom kärnkraftsindustri och sjukvård.
– De långsiktiga utmaningarna för kompetensförsörjningen inom strålsäkerhetsområdet.

Sista anmälningsdag är den 25 september. Konferensen kommer att webbsändas via myndighetens kanal på Youtube.

Framtidens strålskydd uppmärksammas

Två internationella kommissioner, ICRP och ICRU, firar 90-årsjubileum i år. För att uppmärksamma årsdagarna anordnas den 17–18 oktober en konferens på Norra Latin i Stockholm, med fokus på 90 års expertis och strålskydd det kommande decenniet. Programmet vänder sig till dig som arbetar inom, eller vars arbete relaterar till, strålskydd. Sista anmälningsdag är den 8 oktober. Konferensen är kostnadsfri.

Nya föreskrifter har trätt i kraft

Den 1 juni 2018 trädde en ny strål­skydds­lag med förordning och nya föreskrifter i kraft. Vissa verksamheter är från och med den 29 januari 2019 anmälnings­pliktiga och omfattas av bestämmelser (SSMFS 2018:2) för anmälnings­pliktiga verk­samheter med joniserande strålning. Viss verk­samhet med strålning bedöms innebära sådan risk att den kräver tillstånd enligt strål­skyddslagen.

Avgifter för verksamheter med strålning

I förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten framgår det att verksamhetsutövare ska betala avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Utbildningar inom strålskydd

Utbildningsverksamheten vid Strålsäkerhetsmyndigheten ger ett antal kurser och e-utbildningar som handlar om strålskydd i olika situationer. En del av kurserna kräver inga förkunskaper, andra är specialutformade för att passa en specifik målgrupps behov.

Vår instruktion

Strål­säkerhets­myndighetens instruktion sätter ramarna för vår verksamhet. Instruktionen utfärdas av regeringen och den talar om vilka uppgifter vi har som myndighet, det vill säga en övergripande beskrivning av vad myndig­heten ska arbeta med.