Aktuellt

Dekorativ bild, lila bakgrund med en beslöjande våg och texten Strålsäkert samt en liten sköld

Strålsäkert: Så fungerar oberoende härdkylning - stor säkerhetshöjning av svensk kärnkraft

Oberoende härdkylning (OBH) är en ny säkerhetsfunktion på de svenska kärnkraftverken. Kravet om OBH gäller från och med den sista december 2020 och är en stor säkerhetsuppdatering som kompletterar de redan befintliga systemen. I det här programmet får du höra om hur funktionen fungerar och varför den införts. Ni får också en kort genomgång om andra säkerhetssystem på kärnkraftverken som myndigheten ställt krav på tidigare.

Bild som illustrerar radon på arbetsplatser

Webinarium: Lär dig mer om radon på arbetsplatser (Youtube)

Arbetsgivare är skyldiga att känna till radonhalter på arbetsplatser och vid behov vidta åtgärder för att sänka förhöjda halter. Om det finns arbetstagare som vistas i radonhalter över referensnivån har arbetsgivaren anmälningsplikt.

Vi har tillsammans med Arbetsmiljöverket tagit fram ett webinarium om radon på arbetsplatser. I webinariet tas arbetsgivarens ansvar upp. Vi ger även svar på frågor som finns inom ämnet.