Aktuellt

En klocka som visar månader istället för timmar och som med tim- och minutpekaren illustrerar mätsäsongen från 1 oktober till 30 april.

Dags för radonmätning!

Radon ökar risken för lungcancer och enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Du mäter två månader under perioden 1 oktober till 30 april. Kontakta ett mätlaboratorium eller saneringsföretag för hjälp. Om radonhalten är så hög att du bör sanera kan du söka bidrag för kostnaderna.

Läs mer om mätning

Seminarium om solens ultravioletta strålning och hudcancer

Sverige har bland de högsta incidenstalen för hudcancer i världen och de fortsätter att öka. Det är bara Australien och Nya Zeeland som har högre. Det visar en ny rapport från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor.

Titta på seminariet
Dekorativ bild, lila bakgrund med en beslöjande våg och texten Strålsäkert samt en liten sköld

Strålsäkert: Härdsmälta, kärnkraftens akilleshäl - om forskning kring svåra haverier

Vad händer vid en härdsmälta i en kärnkraftsreaktor? Och hur kan forskning bidra till att öka säkerheten och minimera risken för svåra haverier med utsläpp till miljön - om det handlar Strålsäkert den här gången.

Till poddavsnittet

Ny PDA-förordning

En ny PDA-förordning (Produkter med dubbla användningsområden) kommer att träda i kraft 9 september 2021. Den nya förordningen innebär ett flertal förändringar och utökade krav för aktörer inom EU. Detta innebär att nuvarande PDA-förordning nr 428/2009 ersätts.

Anmälningspliktig verksamhet

Verksamhets­utövare som omfattas av Strål­­säker­hets­­myndig­­hetens föreskrifter är skyldiga att anmäla sin verksamhet till Strål­säkerhets­­myndig­heten.

Vår värdegrund

Strålsäkerhetsmyndighetens värdegrund, som består av vår vision "Ett strålsäkert samhälle", vår verksamhetsidé och våra värdeord – vederhäftighet, integritet och öppenhet – genomsyrar hela myndighetens verksamhet.