Strålsäkerhetsmyndigheten ställer krav på den som bedriver verksamhet med strålning. Genom inspektioner följer vi upp att kraven uppfylls. Foto: Hans Alm

För ett strålsäkert samhälle

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Aktuellt

Kärnkraftsindustrins forsknings- och utvecklingsprogram

Kärnkraftsindustrins forsknings- och utvecklingsprogram för att ta hand om avfallet från kärnkraftverken lever upp till lagens krav. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i ett yttrande till regeringen. Det är därefter regeringen som fattar beslut om programmet kan godkännas.

Sveriges nionde nationalrapport för kärnsäkerhet granskas

Den 20-31 mars 2023 pågår den internationella granskningskonferensen för kärnsäkerhet inom ramen för kärnsäkerhetskonventionen, Convention on Nuclear Safety (CNS). Representanter från Klimat- och näringslivsdepartementet, Strålsäkerhetsmyndigheten och kärnkraftsindustrin är på plats i Wien för att presentera Sveriges arbete med kärnsäkerhet och svara på frågor.

God strålsäkerhet men också brister hos landets hästveterinärer

Det råder generellt en god strålsäkerhet hos landets hästveterinärer som använder röntgen. Skyddet mot strålning är gott och många har bra kunskap och rutiner. Men de inspektioner som genomförts av Strålsäkerhetsmyndigheten under 2021 och 2022 visar också mindre brister i många verksamheter, bland annat när det gäller underlag och rutiner för att skydda arbetstagare. 

Strålskyddskonsekvenser vid en kärnvapenexplosion

Vid en kärnvapenexplosion är det viktigt att skydda sig under de första dygnen för att begränsa stråldoser som orsakas av radioaktivt nedfall. Strålningen från nedfallet kan orsaka strålskyddsproblem på hundratals kilometers avstånd. Tillgång till gott skydd, exempelvis skyddsrum eller källare, begränsar effektivt stråldoserna. I en ny rapport har myndigheten med hjälp av nya beräkningar tagit fram ett underlag för kommuner och andra myndigheter för att öka kunskapen om kärnvapenexplosioner.

Forskningsutlysningar

Myndigheten har tagit fram och fastställt en plan för finansiering av forskning för 2023. Planen omfattar finansiering av forskning och utveckling inom kärnkraft, radioaktivt avfall och strålskydd till ett värde av cirka 85 miljoner kronor. Årets utlysning har ett nytt upplägg, med sex stycken breda utlysningar där alla forskningsområden som är relevanta för strålsäkerhet finns med. Sista ansökningsdag för årets utlysningar är 24 april 2023.