Aktuellt

Nationell samordning krävs för kompetensförsörjning

Strålsäkerhetsmyndigheten fick i december 2016 ett regeringsuppdrag om långsiktig kompetensförsörjning. I det ingick att utreda förutsättningarna för att upprätthålla en nationell kompetens inom myndighetens ansvarsområde, identifiera centrala aktörers förutsättningar att rekrytera personal samt identifiera forskningsfinansiärer och hitta sätt att samverka kring kommande satsningar. Den 24 september lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten sin rapport till regeringen.

Lasershow på nyårsafton?

Planerar din kommun en lasershow på nyårsafton? Då uppmanar vi kommunen att anmäla det till oss. Att använda laser kan, beroende på laserns styrka, kräva tillstånd. Lasershower kan blända flygpersonal och därmed innebära en risk för besättning och passagerare. Strålsäkerhetsmyndigheten och Transportstyrelsen uppmanar därför kommuner som planerar lasershower att i god tid samråda med närmaste flygplats och söka tillstånd för sin lasershow.

Hur mycket sol tål du på ditt resmål?

Så här års längtar många till sol och värme. Du kanske rentav ska resa till varmare breddgrader i vinter? Men vet du hur mycket sol just du tål? Ladda ner appen "Min soltid" och se hur länge just du kan vara i solen på ditt resmål utan att bränna dig. Du kan njuta av solen om du samtidigt skyddar dig mot den starka solens skadliga UV-strålning.

Utbildningar inom strålskydd

Utbildningsverksamheten vid Strålsäkerhetsmyndigheten ger ett antal kurser och e-utbildningar som handlar om strålskydd i olika situationer. En del av kurserna kräver inga förkunskaper, andra är specialutformade för att passa en specifik målgrupps behov.

Avgifter för verksamheter med strålning

I förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten framgår det att verksamhetsutövare ska betala avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Vår instruktion

Strål­säkerhets­myndighetens instruktion sätter ramarna för vår verksamhet. Instruktionen utfärdas av regeringen och den talar om vilka uppgifter vi har som myndighet, det vill säga en övergripande beskrivning av vad myndig­heten ska arbeta med.