Aktuellt

Liten vildsvinskulting som bökar i jord.

Kostnadsfri mätning av cesium i vildsvinskött

För att öka kunskapen om cesium-137 i vildsvinskött betalar Strål­säker­hets­myndigheten laboratorieanalys av köttprover som jägare skickar in för mätning. Erbjudandet gäller kött från vildsvin i områden som drabbades av radioaktivt nedfall efter Tjernobylolyckan 1986.

Mobiltelefon med appen Min soltid och reseböcker. Foto: Strålsäkerhetsmyndigheten

Njut klokt av solen med appen Min soltid

Ska du ut och resa till soligare breddgrader i vinter? Solappen ”Min soltid” gör det enklare för dig att njuta av solen utan att du bränner dig. Med ”Min soltid” kan du beräkna en uppskattad soltid. Appen ger dig också fakta om bland annat sol och D-vitamin, UV-strålning och UV-index.

En klocka som visar månader istället för timmar och som med tim- och minutpekaren illustrerar mätsäsongen från 1 oktober till 30 april.

Högsäsong för radonmätning

Varje år orsakar radon ungefär 500 lungcancerfall i Sverige. Enda sättet att upptäcka om en byggnad innehåller för höga halter radon är att mäta. Mätningen ska pågå i minst två månader mellan den 1 oktober och 30 april.

Slutförvarsyttrande till regeringen i början av 2018

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar SKB:s ansökningar om slutförvar av använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen och avser att lämna sitt slutliga yttrande till regeringen den 23 januari 2018.

Rekrytering till nya huvudkontoret

Strålsäkerhetsmyndigheten lokaliserar delar av verksamheten till Katrineholm och det nya huvudkontoret öppnar i oktober 2018. Myndigheten rekryterar nu ett 20-tal nya medarbetare med placering i Katrineholm. Vi rekryterar även ett flertal nya medarbetare till vårt kontor i Solna.

Nya föreskrifter i april 2018

Som en följd av nya EU-direktiv, andra förändringar i omvärlden och internationell granskning av Sveriges reglering inom området, pågår sedan 2013 en översyn av föreskrifterna i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS). Nya föreskrifter, som genomför EU:s strålskyddsdirektiv, träder i kraft i april 2018.