Aktuellt

Hur mycket sol tål du på ditt resmål?

Så här års längtar många till sol och värme. Du kanske rentav ska resa till varmare breddgrader i vinter? Men vet du hur mycket sol just du tål? Ladda ner appen "Min soltid" och se hur länge just du kan vara i solen på ditt resmål utan att bränna dig. Du kan njuta av solen om du samtidigt skyddar dig mot den starka solens skadliga UV-strålning.

En hand som håller en svart radondosa.

Mätning – enda sättet att upptäcka radon

Varje år orsakar radon ungefär 500 lungcancerfall i Sverige. Enda sättet att upptäcka om en byggnad innehåller för höga halter radon är att mäta. Mätningen bör pågå i minst två månader mellan den 1 oktober och 30 april. Skulle du behöva en radonmätning snabbt för att få ett ungefärligt värde, exempelvis vid en bostadsförsäljning, så kan du göra en korttidsmätning.

Nationell samordning krävs för kompetensförsörjning

Strålsäkerhetsmyndigheten fick i december 2016 ett regeringsuppdrag om långsiktig kompetensförsörjning. I det ingick att utreda förutsättningarna för att upprätthålla en nationell kompetens inom myndighetens ansvarsområde, identifiera centrala aktörers förutsättningar att rekrytera personal samt identifiera forskningsfinansiärer och hitta sätt att samverka kring kommande satsningar. Den 24 september lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten sin rapport till regeringen.

Utbildningar inom strålskydd

Utbildningsverksamheten vid Strålsäkerhetsmyndigheten ger ett antal kurser och e-utbildningar som handlar om strålskydd i olika situationer. En del av kurserna kräver inga förkunskaper, andra är specialutformade för att passa en specifik målgrupps behov.

Avgifter för verksamheter med strålning

I förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten framgår det att verksamhetsutövare ska betala avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Regleringsbrev 2019

Riksdagen fattar beslut om statsbudgeten och regeringen beslutar om förutsättningarna för enskilda myndighetens verksamhet i årliga regleringsbrev, som innehåller uppgifter om myndighetens mål och ekonomiska ramar.