Remisser och remissvar

Här listar vi aktuella remisser och kungörelser samt remissvar som vi det senaste året har lämnat till regeringen i egenskap av remissinstans.

Aktuella remisser

Remisser och kungörelser från Strål­säkerhets­myndigheten

Remiss Sista svarsdag
Inga aktuella remisser  

Remisser från IAEA

Strålsäkerhetsmyndigheten är nationell kontaktpunkt för det internationella atomenergiorganet IAEA. I vårt uppdrag ingår bland annat att samla in och sammanställa svenska synpunkter på olika förslag från IAEA som skickas till medlemsländerna. Speciellt gäller detta IAEA:s internationella säkerhetsstandarder som ges ut, tillsammans med andra relevanta FN-organ eller internationella organisationer, i syfte att skydda människors hälsa, liv och egendom mot skadliga effekter av joniserande strålning.

Remiss Sista svarsdag
Inga aktuella remisser  

Remissvar till regeringen