Nämnden för forskningsfrågor

Strålsäkerhetsmyndighetens forsknings­program efter­strävar hög veten­skaplig kvalitet och har därför stöd av en forsknings­nämnd, som ger råd och synpunkter på forskningsfinansieringen.

Forskningsnämndens uppgift är att bistå myndig­heten med omvärlds­analyser och utvärdering av myndighetens forskning och utveckling inom områdena kärnsäkerhet, nukleär icke-spridning och strålskydd.

Nämnden utses av generaldirektören och består av ordföranden samt sju ledamöter. Sammanträden sker minst tre gånger per år.

I nämnden ingår följande ledamöter:

Ordförande:
Cheuk Lau
Tf forskningschef, Strålsäkerhetsmyndigheten
Ledamöter:
Christopher Rääf
Professor, Lund universitet
Eva Forssell-Aronsson
Professor, Göteborgs universitet
Mattias Thuvander
Docent, Chalmers tekniska högskola
Per Holmlund
Professor, Stockholms universitet
Pär Olsson
Professor, Kungliga Tekniska högskolan
Sophie Grape
Docent, Uppsala universitet
Åsa Carlsson Tedgren
Docent, Linköpings universitet
Adjungerade ledamöter:
Vakant
Vakant