Nämnden för forskningsfrågor

Strålsäkerhetsmyndighetens forsknings­program efter­strävar hög veten­skaplig kvalitet och har därför stöd av en forsknings­nämnd, som ger råd och synpunkter på forskningen.

Forskningsnämndens uppgift är att bistå myndig­heten med omvärlds­analyser och utvärdering av myndighetens forskning och utveckling inom områdena kärnsäkerhet, nukleär icke-spridning och strålskydd.

Nämnden utses av generaldirektören och består av ordföranden och åtta ledamöter som väljs för en period på tre år med möjlighet till förlängning. Sammanträden sker minst två gånger per år.

I nämnden ingår följande ledamöter:

Ordförande:
Per Seltborg
Forskningschef, Strålsäkerhetsmyndigheten
Ledamöter:
Andrzej Wojcik
Professor, Stockholms Universitet
Mattias Thuvander
Docent, Chalmers tekniska högskola
Mats Isaksson
Professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Pär Olsson
Professor, Kungliga tekniska högskolan
Sophie Grape
Docent, Uppsala universitet
Åsa Ek
Docent, Lunds universitet
Adjungerade ledamöter:
Marja-Leena Järvinen
”Principal Advisor in Nuclear Reactor Regulation”, STUK
Merja Pukari
Föreståndare, Svenskt Kärntekniskt Centrum