Behandling av personuppgifter och offentlighetsprincipen

När du söker jobb på Strålsäkerhetsmyndigheten blir de uppgifter du lämnar till oss allmänna handlingar. I enlighet med offentlighetsprincipen kan de därför komma att lämnas ut vid en eventuell begäran.

När du söker jobb hos Strålsäkerhetsmyndighetens registreras dina personuppgifter i vår rekryteringsdatabas. Databasen innehåller också din CV och ditt personliga brev. Dina uppgifter blir tillgängliga för de medarbetare som arbetar med rekrytering. Uppgifterna som lämnas kommer att matchas mot kravprofilen för den aktuella befattningen.

När du söker jobb lagras ditt användarkonto, dina ansökningshandlingar och övriga uppgifter i två år efter att anställningsärendet avslutats. Detta är i enlighet med de regler som gäller för statliga myndigheter. Personuppgifterna för den som anställs kommer att bevaras. 

Strålsäkerhetsmyndigheten är personuppgiftsansvarig och kommer att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningens bestämmelser. Personuppgifterna kommer bara att användas för rekryteringsändamål och statistisk uppföljning. All statistik är avidentifierad. 

Delge endast information som är relevant för den aktuella befattningen och undvik att lämna personuppgifter som är känsliga. Om du inte vill lämna dina personuppgifter i rekryteringsdatabasen kontakta rekryterande chef som står angiven i annonsen.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter Strålsäkerhetsmyndigheten har om dig. Skicka din begäran om information till

Strålsäkerhetsmyndigheten
171 16 Solna

Eller med e-post till myndighetens registratur.

Strålsäkerhetsmyndigheten är skyldig att rätta personuppgifter som är felaktiga. Meddela oss vilken uppgift som är felaktig och hur den ska rättas.