Vetenskapligt råd för elektromagnetiska fält

Det vetenskapliga rådet för elektromagnetiska fält följer den vetenskapliga utvecklingen inom EMF-området, och lämnar en gång per år in en skriftlig rapport om kunskapsläget till Strål­säkerhets­myndig­heten. Rådet ger även vägledning inför ställnings­tagande i policy­frågor där en vetenskaplig prövning av olika uppfattningar eller ståndpunkter är nödvändig. Myndigheten kan höra rådet i en viss fråga, och rådet kan på eget initiativ lämna synpunkter på en fråga inom dess område.

Rådet sammanträder minst två gånger per år, och därutöver på begäran av myndigheten eller på eget initiativ. Anke Huss är ordförande för rådet och Karl Herlin är sekreterare.

I rådet ingår följande ledamöter:

Ordförande:
Anke Huss
Doktor, Universiteit Utrecht, Nederländerna
Sekreterare:
Karl Herlin
Strålsäkerhetsmyndigheten
Ledamöter:
Aslak Harbo Poulsen
Danish Cancer Society Research Center
Cornelia Sauter
Charité – Universitätsmedizin, Tyskland
Florence Poutiller de Gannes
Centre National de la Recherche Scientifique, Frankrike
Frank de Vocht
University of Bristol, Storbritannien
Janine-Alison Schmidt
Technical Unit of Radiation Biology and Human Health, Italien
Maria Scarfi
Institute for electromagnetic Sensing of Environment, Italien
Rosanna Pinto
Bioelectromagnetic Laboratory of the Technical Unit of Radiation Biology and Human Health of ENEA, Italien

Vetenskapliga rådets rapporter