Vetenskapligt råd för elektromagnetiska fält

Det vetenskapliga rådet för elektromagnetiska fält följer den vetenskapliga utvecklingen inom EMF-området, och lämnar en gång per år in en skriftlig rapport om kunskapsläget till Strål­säkerhets­myndig­heten. Rådet ger även vägledning inför ställnings­tagande i policy­frågor där en vetenskaplig prövning av olika uppfattningar eller ståndpunkter är nödvändig. Myndigheten kan höra rådet i en viss fråga, och rådet kan på eget initiativ lämna synpunkter på en fråga inom dess område.

Rådet sammanträder minst två gånger per år, och därutöver på begäran av myndigheten eller på eget initiativ. Anke Huss är ordförande för rådet och Karl Herlin är sekreterare.

I rådet ingår följande ledamöter:

Ordförande:
Anke Huss
Doktor, Universiteit Utrecht, Nederländerna
Sekreterare:
Karl Herlin
Strålsäkerhetsmyndigheten
Ledamöter:
Aslak Harbo Poulsen
Doktor, Danish Cancer Society Research Center
Clemens Dasenbrock
Professor, Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental Medicine, Tyskland
Eric van Rongen
Doktor, Health Council of the Netherlands, Nederländerna
Heidi Danker-Hopfe
Professor, Charité-Universitätsmedizin, Tyskland
Maria Scarfi
Doktor, Institute for electromagnetic Sensing of Environment, Italien
Martin Röösli
Professor, University of Basel, Schweiz

Vetenskapliga rådets rapporter