Publikationer

Visar 1168 publikationer

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2017:24 Action Week – Granskning av berättigandeprocessen

  Sammanfattning I november 2016 genomförde Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tillsammans med 17 andra europeiska länder en granskning av berättigandeprocessen inom röntgendiagnostik. Granskningen gick under namnet ”Action Week” och involverade 15 radiologiska kliniker i Sverige och totalt 142

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2017:23 Kalibrering för bestämning av optimal beräkningsmodell

  Bakgrund SSM bedömer i tillsynen avancerade datorberäkningar relaterade till drift av kärnkraftverk, utförda av extern part. Inom kärnkraft kan experimentella undersökningar vara olämpliga. Beräkningar blir därför ofta det enda alternativet att undersöka möjliga konsekvenser av planerade

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2017:17 Granskning och utvärdering av SKB:s redovisning av Fud-program 2016

  Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har lämnat in Fud-program 2016 till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) för granskning och utvärdering enligt 12 § lagen 1984:3) om kärnteknisk verksamhet kärntekniklagen). SSM föreslår att regeringen beslutar att

  Innehållstyp: Publikationer
 • Årsredovisning 2016

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2017:08 Konsekvenser av instruktioners utformning och användning

  Bakgrund Inom säkerhetskritiska branscher används ofta ett instruktionsstyrt arbetssätt i hög utsträckning. Miljön i sig och de eventuella risker som kan finnas inom verksamheten man befinner sig i kan leda till att man vill föreskriva exakt hur och när arbete ska genomföras. Detta anses skapa

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2016:34 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2015

  Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd lämnar årligen en rapport avseende effekter av ultraviolett strålning. Syftet med rapporterna är att kartlägga det aktuella kunskapsläget och att lämna råd till Strålsäkerhetsmyndigheten inom olika områden som är av betydelse för förebyggande av

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2016:35 Säkerhetsvärdering mot plastisk kollaps vid skadetålighetsanalyser

  Bakgrund Proceduren som används för brottmekanisk analys av defekter och inspektionsintervall för komponenter i svenska kärntekniska anläggningar utgår från den brittiska R6-metoden men är vidareutvecklad för att ha ett säkerhetsvärderingssystem som är kompatibelt med säkerhetskraven som uttrycks

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2016:27 Validation of fatigue fracture mechanics approaches

  Background In a previous study (SSM research report 2015:38) fatigue experiments were performed on welded austenitic stainless steel piping components. The fatigue experiments offer an opportunity to evaluate fatigue flaw tolerance assessments used in industry, which are based on the fracture

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2016:28 Fatigue fracture surface characterization and investigation

  Background In a previous study (SSM research report 2015:38) fatigue experiments were performed on welded austenitic stainless steel piping components. The fatigue experiments offer an opportunity to examine the obtained fatigue cracks with an optical microscope. Objective The present study

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2016:25 Licensing of safety critical software for nuclear reactors

  – Common position of international nuclear regulators and authorised technical support organisations – Revision 2015

  Innehållstyp: Publikationer