Publikationer

Din avgränsning ger 16 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • Årsredovisning 2022

  Generaldirektören har ordet Säkerhetsläget i vår omvärld har försämrats och Rysslands invasion av Ukraina har aktualiserat frågan om militära angrepp mot kärntekniska anläggningar och hot om kärnvapen. Sedan kriget bröt ut har vi hanterat ett stort antal frågor och uppdrag gällande Ukraina. Vi har lämnat underlag till...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:11 Kingdom of Sweden IRRS ARM Summary Report 2022

  The IAEA Integrated Regulatory Review Service Mission to Sweden in November 2022...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Årsredovisning 2021

  Generaldirektören har ordet Ny organisation för effektivare arbete Den 1 juni sjösatte vi vår nya organisation. Den bygger på de uppdrag vi har: tillståndsprövning, tillsyn, normering, kunskapsförsörjning och beredskap. Genom att till exempel samla all tillsyn på en avdelning kan vi lättare skapa enhetliga arbetssätt. Samtidigt undviker...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Årsredovisning 2020

  Generaldirektören har ordet Så har ytterligare ett år gått. Ett år som blev helt annorlunda än någon kunnat förutse. För en tillsynsmyndighet som Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har pandemin varit en utmaning eftersom en stor del av tillsynen måste bedrivas på plats hos tillståndshavarna. Tillsynsverksamheten har därför...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Årsredovisning 2019

  Generaldirektören har ordet För ett drygt halvår sedan tog jag över som generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) efter att ha lämnat motsvarande post på Kemikalieinspektionen. Det är spännande att åter ta sig an en tillsynsmyndighet och jag har redan konstaterat att det finns många likheter, men också skillnader,...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Årsredovisning 2018

  Generaldirektörens inledning I januari 2018 lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) sitt slutliga yttrande till regeringen över Svensk kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan enligt kärntekniklagen om att få uppföra ett geologiskt slutförvar för använt kärnbränsle från de svenska reaktorerna. SSM tillstyrker i...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Årsredovisning 2017

  SSM Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Årsredovisning 2016

  SSM Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Årsredovisning 2015

  SSM Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Årsredovisning 2014

  SSM Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer