Strålsäkerhetsmyndighetens utbildningar

Utbildningsverksamheten vid Strålsäkerhetsmyndigheten ger ett antal kurser som handlar om strålskydd i olika situationer. En del av kurserna kräver inga förkunskaper, andra är specialutformade för att passa en specifik målgrupps behov.

En av myndighetens uppgifter är att verka för att målgrupperna har nödvändig kunskap om strålning och dess risker. Det innebär framförallt grupper som på olika sätt ska följa de krav som myndigheten ställer eller de som arbetar med tillsyn inom något av våra områden.

Föreläsarna på kurserna är våra experter inom respektive område. Kurserna ger vi, med några undantag, i myndighetens lokaler i Solna. Vi ger också företagsanpassade kurser. Och vi tillhandahåller tre e-utbildningar.

Aktuella utbildningar
E-utbildning: Elektromagnetiska fält
E-utbildning: Grundkurs i joniserande strålning
E-utbildning: Radon

Kontakta utbildningsansvarig Andrea Wolde om du har frågor om myndighetens utbildning, eller vill anmäla dig till någon kurs:
Telefon: 08-799 41 93
E-post till Andrea Wolde