Om myndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd, kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Det gör vi genom att utforma regler och pröva tillstånd för verksamheter med strålning samt bedriva tillsyn mot verksamhetsutövare.

Hos oss arbetar drygt 300 personer med kompetens inom områden som teknik, naturvetenskap, beteendevetenskap, juridik, ekonomi och kommunikation.

Vi strävar hela tiden efter att utveckla vår verksamhet genom ständiga förbättringar utifrån fastställda standarder för kvalitet, miljö och arbetsmiljö och vi är certifierade enligt flera standarder. Vår värdegrund består av vår vision, vår verksamhetsidé och våra värdeord, och den genomsyrar hela vår verksamhet.

Strålsäkerhetsmyndigheten lyder under regeringen och tillhör Miljödepartementets ansvarsområde. Myndighetens verksamhet regleras bland annat i en instruktion som beslutas av regeringen. Varje år beslutar också regeringen om mål, krav och ekonomiska ramar för myndigheten i ett så kallat regleringsbrev. Som andra myndigheter beslutar vi självständigt i enskilda ärenden.

Vi har en budget på omkring 520 miljoner kronor per år. Myndigheten finansieras till största del av anslag men också med bidrag och avgifter som myndigheten disponerar.

Myndigheten leds av generaldirektör Nina Cromnier, som utsetts av regeringen.

Vi har i dag kontor vid Solna strand nära Stockholm och i Katrineholm. Vi bedriver även verksamhet i Göteborg.