Om myndigheten

Om myndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd, kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning. Vi verkar inom ramen för de lagar och förordningar som reglerar vårt arbete med att skapa ett strålsäkert samhälle.

Strålsäkerhetsmyndigheten är en förvaltningsmyndighet och arbetar på uppdrag av regeringen och hör till Klimat- och näringslivs­departementet.

  • Vi har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd, kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning.
  • Vi arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.
  • Myndigheten finansieras till största del av anslag men också med bidrag och avgifter.
  • Vi har en budget på omkring 660 miljoner kronor.
  • Hos oss arbetar drygt 300 personer med kompetens inom områden som teknik, naturvetenskap, beteendevetenskap, juridik, ekonomi och kommunikation.
  • Myndighetens generaldirektör är Michael Knochenhauer.
  • Vi har kontor i Solna, Katrineholm och Göteborg.

Vi får uppdrag från regeringen via myndighetsinstruktionen och årliga regleringsbrev. Som statlig myndighet redovisar vi årligen vår verksamhet i en årsredovisning till regeringen. Precis som andra myndigheter beslutar vi självständigt i enskilda ärenden.

Regleringsbrev

Riksdagen fattar beslut om statsbudgeten och regeringen beslutar om förutsättningarna för enskilda myndighetens verksamhet i årliga regleringsbrev, som innehåller uppgifter om myndighetens mål och ekonomiska ramar.

Vår instruktion

Strål­säkerhets­myndighetens instruktion sätter ramarna för vår verksamhet. Instruktionen utfärdas av regeringen och den talar om vilka uppgifter vi har som myndighet, det vill säga en övergripande beskrivning av vad myndig­heten ska arbeta med.

Vår värdegrund

Strålsäkerhetsmyndighetens värdegrund, som består av vår vision "Ett strålsäkert samhälle", vår verksamhetsidé och våra värdeord – vederhäftighet, integritet och öppenhet – genomsyrar hela myndighetens verksamhet.