Riksmätplatsen

Strålsäkerhetsmyndigheten är riksmätplats för joniserande strålning. Riksmätplatsen upprätthåller de nationella normalerna för de dosimetriska storheterna kerma, absorberad dos och dosekvivalent.

Normalerna är spårbara till följande primärlaboratorier:

  • Bureau International des Poids et Mesures (Frankrike)
  • National Physics Laboratory (England)
  • Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Tyskland)

Normalerna är spårbara för luftkerma fritt i luft, absorberad dos i vatten och absorberad dos i vävnad (beta). Från uppmätt luftkerma fastställs dosekvivalenten med hjälp av omvandlingskoefficienter enligt standarden SS-ISO 4037-3.

Riksmätplatsen bedriver kalibreringar, kontroll- och kvalitetsarbete, samt utveckling av mätmetoder och metrologiforskning.

Till riksmätplatsen kan du som arbetar med mätning av stråldoser lämna dina instrument för kalibrering. Strålsäkerhetsmyndigheten erbjuder kalibreringar och bestrålningar av instrument för strålterapi-, röntgendiagnostik- och strålskyddsändamål (till exempel jonkammare, dioder, DAP-mätare, handinstrument, ytaktivitetsmätare, TLD och EPD).

Normalerna är spårbara för luftkerma fritt i luft samt för absorberad dos i vatten. Från uppmätt luftkerma fastställs dosekvivalenten med hjälp av omvandlingskoefficienter enligt standarden SS-ISO 4037-3.

Riksmätplatsen granskas regelbundet av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) mot standarden SS-ISO 17025.

Kvalitetsbevis för kalibrerings­verk­sam­heten

Strålsäkerhetsmyndigheten har rätt att använda den logotyp som visar att de kalibreringar som görs på myndigheten uppfyller kraven från Internationella kommittén för mått och vikt (CIPM).