Beställning och avgifter för kalibrering av instrument som mäter joniserande strålning

Önskar du en kalibrering av dina instrument kontaktar du oss på riksmätplatsen för att kontrollera att kalibreringen går att genomföra och för att boka tid. Du behöver dessutom skicka en kalibreringsbeställning via myndighetens e-tjänster. Riksmätplatsen skickar därefter en orderbekräftelse.

Observera att vi inte genomför några kalibreringar under januari, juli och augusti. Notera även att vi efter den 1 april 2023 inte kommer att utföra några ytaktivitetskalibreringar samt att beställning av beta-kalibrering behöver ske minst 4 veckor innan kalibrering. Under 2023 har vi ett förlängt uppehåll för röntgenkalibreringar under perioden juli – oktober.

Kontaktpersoner för kalibrering
Namn E-post Kalibrering
Jan Lillhök Jan.Lillhok@ssm.se Kalibrering av strålterapiinstrument och allmänna frågor om dosimetri och metrologi
Linda Persson Linda.Persson@ssm.se Kalibrering av strålterapiinstrument, ytaktivitetsinstrument, betainstrument, brachyterapiinstrument och allmänna frågor om dosimetri och metrologi
Anastasios Anastasiadis Anastasios.Anastasiadis@ssm.se Kalibrering av strålskyddsinstrument samt allmänna frågor om teknik
Linda Eliasson Linda.Eliasson@ssm.se Kalibrering av strålskyddsinstrument samt allmänna frågor om teknik

Frakt av instrument för kalibrering

Om du vill skicka ditt instrument med post eller bud gör du det till följande adress:

Strålsäkerhetsmyndigheten
Riksmätplatsen
Solna Strandväg 122
171 54 Solna

Godsmottagningen har öppet vardagar klockan 08.00–11.30 och klockan 12.30–16.00, telefon 08-799 44 50.

Hur lång tid tar en kalibrering?

Du får normalt tillbaka ditt instrument efter ungefär en vecka. Därefter gör vi en noggrann kontroll av våra beräkningar. Därför kan det ta upp till två veckor innan du får kalibreringsbeviset. Vi arbetar för att en kalibrering hos oss ska gå så snabbt som möjligt utan att kvaliteten försämras.

Tänk på att kalibrering av brachy-håljonkammare bör beställas med lång framförhållning eftersom de utförs på plats hos dig.

Avgifter för kalibrering

För kalibreringar tar myndigheten ut en avgift enligt nedanstående tabell, moms tillkommer. Beställer du samma sorts kalibrering för flera instrument betalar du en taxa för det första instrumentet och en lägre taxa för de övriga. För persondosmätare innebär ett instrument en uppsättning av maximalt antal dosmätare som metoden tillåter samtidigt (vanligtvis ca tre stycken). Varje uppsättning dosmätare utöver den första debiteras som extra mätpunkt.

En administrativ avgift på 940 kronor per beställning, exklusive moms, oberoende av antalet instrument, tillkommer. Den administrativa avgiften inkluderar fraktkostnad med PostNord, inom Norden.

Övriga mätuppdrag kostar 1 380 kronor per timme, exklusive moms. Resor kostar 690 kronor per timme, exklusive moms. Ersättning för eventuella utlägg tillkommer. 

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar inte för eventuella transportskador.

Avgifter för kalibreringar vid riksmätplatsen för joniserande strålning

Typ av kalibrering

Mätobjekt 1   inkl. en mät­punkt
(strålkvalitet/ dosrat)

Tillkommande mätobjekt  inkl. en mät­punkt
(strålkvalitet/ dosrat)

Varje extra mätpunkt
(strålkvalitet/ dosrat)

1. Terapi i   Co-60-strålfält
Detektor 7 300 kr 3 800 kr --
Detektor med elektrometer 8 000 kr 4 500 kr --
2. Brachyterapi
Detektor (Ir-192) 15 700 kr 5 600 kr --
Detektor (I-125) 8 000 kr 3 500 kr  
3. Terapi i konventionella röntgenstrålfält
Detektor 6 300 kr 3 200 kr 400 kr
Detektor med elektrometer 7 600 kr 4 500 kr 1 800 kr
4. Diagnostikröntgen
Detektor 4 400 kr 2 300 kr 200 kr
Detektor med elektrometer 4 900 kr 2 800 kr 700 kr
5.1 Strålskydd nuklid
Strålskydds­instrument 3 800 kr 2 500 kr 700 kr
Aktiva persondosmätare 3 700 kr -- 700 kr
Passiva persondosmätare 3 200 kr -- 400 kr
5.2 Strålskydd röntgen
Strålskydds­instrument 4 900 kr 2 500 kr 700 kr
Aktiva person­dosmätare 4 800 kr -- 700 kr
Passiva person­dosmätare 4 300 kr -- 400 kr

Hantering av handlingar som inkommer till myndigheten

Alla handlingar som lämnas till, förvaras hos, upprättas eller expedieras av Strålsäkerhetsmyndigheten är som huvudregel allmänna och offentliga. Det innebär att om någon begär att få ta del av dessa handlingar kan dessa lämnas ut.