Beställning och avgifter för kalibrering av instrument som mäter joniserande strålning

Önskar du en kalibrering av dina instrument kontaktar du oss på riksmätplatsen för att kontrollera att kalibreringen går att genomföra och för att boka tid. Du behöver dessutom skicka en kalibreringsbeställning. Riksmätplatsen skickar därefter en orderbekräftelse.

Observera att vi inte genomför några kalibreringar under januari, juli och augusti.

Kontaktpersoner för kalibrering
Robert Billnert 08-799 40 71 Kalibrering av strålskyddsinstrument och diagnostikinstrument i röntgenstrålfält
Jan Lillhök 08-799 42 67 Kalibrering av strålterapiinstrument och allmänna frågor om dosimetri och metrologi
Linda Persson 08-799 41 50 Kalibrering av strålterapiinstrument, ytaktivitetsinstrument, betainstrument, brachyterapiinstrument och allmänna frågor om dosimetri och metrologi
Christian Iacobaeus 08-799 42 65 Allmänna frågor om teknik
Anastasios Anastasiadis 08-799 43 47 Kalibrering av strålskyddsinstrument samt allmänna frågor om teknik

Frakt av instrument för kalibrering

Om du vill skicka ditt instrument med post eller bud gör du det till följande adress:

Strålsäkerhetsmyndigheten
Riksmätplatsen
Solna Strandväg 122
171 54 Solna

Hur lång tid tar en kalibrering?

Du får normalt tillbaka ditt instrument efter ungefär en vecka. Därefter gör vi en noggrann kontroll av våra beräkningar. Därför kan det ta upp till två veckor innan du får kalibreringsbeviset. Vi arbetar för att en kalibrering hos oss ska gå så snabbt som möjligt utan att kvaliteten försämras.

Tänk på att kalibrering av brachy-håljonkammare bör beställas med lång framförhållning eftersom de utförs på plats hos dig.

Avgifter för kalibrering

För kalibreringar tar myndigheten ut en avgift enligt nedanstående tabell, moms tillkommer. Beställer du samma sorts kalibrering för flera instrument betalar du en taxa för det första instrumentet och en lägre taxa för de övriga. För persondosmätare innebär ett instrument en uppsättning av maximalt antal dosmätare som metoden tillåter samtidigt (vanligtvis ca tre stycken). Varje uppsättning dosmätare utöver den första debiteras som extra mätpunkt.

En administrativ avgift på 580 kronor per beställning, oberoende av antalet instrument, tillkommer. Eventuella fraktkostnader tillkommer också.

Övriga mätuppdrag kostar 1 160 kronor per timme, exklusive moms. Resor kostar 558 kronor per timme, exklusive moms. Ersättning för eventuella utlägg tillkommer. 

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar inte för eventuella transportskador.

Typ av kalibrering Instrument 1 inkl. en mätpunkt (strålkvalitet/ dosrat) (kronor) Instrument 2 inkl. en mätpunkt (strålkvalitet/ dosrat) (kronor) Varje extra mätpunkt (strålkvalitet/ dosrat) (kronor)
1. Terapi i högenergistrålfält
Detektor 6 100 3 200 --
Instrument med detektor 6 700 3 800 --
2. Brachyterapi (Ir-192 hos kund)
Instrument med detektor 13 100 2 300 --
3. Terapi i konventionella röntgenstrålfält
Detektor 5 200 2 600 300
Instrument med detektor 6 400 3 800 1 500
4. Diagnostikröntgen
Detektor 3 600 1 900 150
Instrument med detektor 4 100 2 300 600
5. Strålskydd
Handinstrument 3 100 1 500 600
Aktiva persondosmätare 2 700 -- 300
Passiva persondosmätare 2 700 -- 300

Hantering av handlingar som inkommer till myndigheten

Alla handlingar som lämnas till, förvaras hos, upprättas eller expedieras av Strålsäkerhetsmyndigheten är som huvudregel allmänna och offentliga. Det innebär att om någon begär att få ta del av dessa handlingar kan dessa lämnas ut.