Nuklidstrålfält

Riksmätplatsen erbjuder kalibreringar av instrument för strålterapi och strålskyddsändamål.

Kalibrering och bestrålningar i gamma­strål­fält för strål­skydds­instrument

Kalibreringar och bestrålningar i nuklidstrålfält görs för storheterna luftkerma fritt i luft, miljö- och riktningsdosekvivalent.

För bestrålning av persondosmätare i nuklidstrålfälten används ISO bål-, finger-, handleds- eller huvudfantom av plexiglas eller vatten. Bestrålningar görs för storheten persondosekvivalent i 60Co-, 137Cs- och 241Am-strålfält.

Metoderna följer ISO 4037. Normalerna är spårbara till Bureau International des Poids et Mesures för Cs-137 och Co-60, och till National Physics Laboratory för Am-241. Den relativa utvidgade mätosäkerheten i referensvärdet för en strålskyddskalibrering samt för given persondosekvivalent är båda cirka ±5 procent vid 95 procent konfidensnivå.

Kalibrering i beta-strålfält för strålskyddsinstrument

Notera att beställning av betakalibrering måste skickas in minst 4 veckor innan kalibrering.

Kalibrering och bestrålningar i beta-strålfält görs för handinstrument, elektroniska persondosmätare och passiva persondosmätare. Observera att detta inte gäller handinstrument för mätning av ytaktivitet. För kalibrering av dessa se ovan.

Tillgängliga strålkvaliteter finner ni i tabellen. Strålkällorna är så kallade serie 1-strålkällor enligt ISO 6980. Vid betabestrålning av persondosmätare eller fingerdosimetrar bestrålas endast en dosmätare åt gången. Metoden följer ISO 6980 och normalerna är spårbara till Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Den relativa utvidgade mätosäkerheten i referensvärdet är cirka ±7 procent vid 95 procent konfidensnivå.

Strålkälla- avstånd Eβmax
MeV
Referensdatum H'(0.07,0°)mSv/h H'(3,0°)mSv/h Fantom Vinklar
85Kr-30cm 0,687 2016-12-31 128,8 -- bål- och finger fantom 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60°
90Sr/90Y-30cm 2,274 2016-12-31 68,2 -- bål- och finger fantom 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60°
90Sr/90Y-30cm 2,274 2016-12-31 -- 28,2 bålfantom 0°, 15°, 30°, 45°, 60

Kalibrering av strålterapiinstrument

Instrument för strålterapi kalibreras för luftkerma fritt i luft eller för dos i vatten i ett 60Co-gammastrålfält. Kalibreringen görs på 100 centimeters avstånd mellan detektor och strålkälla, SDD 100 centimeter. Kalibrering för dos i vatten görs med detektorn på fem centimeters djup i ett vattenfantom.

Metoden följer IAEA TRS 398 och normalerna är spårbara till Bureau International des Poids et Mesures. Den relativa utvidgade mätosäkerheten i referensvärdet vid 95 procent konfidensnivå är ±0,8 procent för kerma fritt i luft samt ±1,0 procent för dos i vatten.

Kalibrering av håljonkammare för brachyterapi

I 125I lågdosratsstrålfält kalibreras håljonkammare för referensluftkermarat (RAKR). Kalibreringen utförs, efter överenskommelse, via 125I-strålkällor som mätts in för RAKR med riksmätplatsens normal. För närvarande kan vi kalibrera för strålkällor av fabrikaten Bebig I25.S16. Metoden följer IAEA-TECDOC-1274 och normalerna är spårbara till Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Den relativa utvidgade mätosäkerheten i RAKR vid 95 procents konfidensnivå är cirka ±3 procent.

I 192Ir högdosratsstrålfält kalibreras håljonkammare för referensluftkermarat (RAKR). Kalibreringen utförs via 192Ir-strålkälla inmätt för RAKR med riksmätplatsens normal. Den relativa utvidgade mätosäkerheten i RAKR vid 95 procents konfidensnivå är cirka ±1,0 procent. Kalibreringen utförs med riksmätplatsens utrustning och det beställande sjukhusets 192Ir-strålkälla.