Nuklidstrålfält

Riksmätplatsen erbjuder kalibreringar av instrument för strålterapi och strålskyddsändamål.

Kalibrering och bestrålningar i gamma­strål­fält för strål­skydds­instrument

Kalibreringar och bestrålningar i nuklidstrålfält görs för storheterna luftkerma fritt i luft, miljö- och riktningsdosekvivalent.

För bestrålning av persondosmätare i nuklidstrålfälten används bål-, finger-, handleds- eller huvudfantom av plexiglas eller vatten. Bestrålningar görs för storheten persondosekvivalent i 60Co-, 137Cs- och 241Am-strålfält.

Den relativa utvidgade mätosäkerheten i referensvärdet för en strålskyddskalibrering samt för given persondosekvivalent är båda cirka ±5 procent vid 95 procent konfidensnivå.

Kalibrering i alfa- och beta-strålfält för ytaktivitetsmätare

Instrumenten kalibreras för emissionsrat med 3 mm avstånd mellan strålkällans yta och instrumentets frontyta. Strålkällorna har en yta av 10 ×10 cm2 förutom en 90Sr-strålkälla som även finns i storleken 10 ×15 cm2. Strålkällorna är beskrivna i standarden SS-ISO 8769. Vid kalibrering placeras strålkällan centrerat under instrumentets fönster. Den relativa utvidgade mätosäkerheten i referensvärdet är ±10 procent vid 95 procent konfidensnivå.

Strålkälla Aktivitet (Bq) (2016-12-31) Referensmissionsrat (2016-12-31)
  Källa nr Medel-
energi MeV
Max.-
energi MeV
10 ×10 cm2 10 ×15 cm2 s-1 2p steradian
14C

β

PF374 0,049 0,154 957 -- 364
14C

β

UA291 0,049 0,154 3 497 -- 1 349
36Cl

β

PF376 0,233 0,71 1 160 -- 713
36Cl

β

UA292 0,233 0,71 2 580 -- 1 620
60Co

β

PF375 0,096 0,318 206 -- 145
90Sr

β

PF377 0,546 2,26 681 -- 884
90Sr

β

SR144 0,546 2,26 2 748 -- 3 530
90Sr

β

SR145 0,546 2,26   2 552 3 294
239Pu

α

PF373 5,156 -- 766 -- 364
241Am

α

PF372 5,486 -- 956 -- 457
241Am

α

SR146 5,486 -- 2 740 -- 1 316

Kalibrering i beta-strålfält för strålskyddsinstrument

Kalibrering och bestrålningar i beta-strålfält görs för handinstrument, elektroniska persondosmätare och passiva persondosmätare. Observera att detta inte gäller handinstrument för mätning av ytaktivitet. För kalibrering av dessa se ovan.

Tillgängliga strålkvaliteter finner ni i tabellen nedan. Strålkällorna är så kallade serie 1-strålkällor enligt ISO 6980. Vid betabestrålning av persondosmätare eller fingerdosimetrar bestrålas endast en dosmätare åt gången. Den relativa utvidgade mätosäkerheten i referensvärdet är cirka ±7 procent vid 95 procent konfidensnivå.

Strålkälla- avstånd Eβmax
MeV
Referensdatum H'(0.07,0°)mSv/h H'(3,0°)mSv/h Fantom Vinklar
85Kr-30cm 0,687 2016-12-31 128,8 -- bål- och finger fantom 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60°
90Sr/90Y-30cm 2,274 2016-12-31 68,2 -- bål- och finger fantom 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60°
90Sr/90Y-30cm 2,274 2016-12-31 -- 28,2 bålfantom 0°, 15°, 30°, 45°, 60

Kalibrering av strålterapiinstrument

Instrument för strålterapi kalibreras för luftkerma fritt i luft eller för dos i vatten i ett 60Co-gammastrålfält. Kalibreringen görs på 100 centimeters avstånd mellan detektor och strålkälla, SDD 100 centimeter. Kalibrering för dos i vatten görs med detektorn på fem centimeters djup i ett vattenfantom.

Den relativa utvidgade mätosäkerheten i referensvärdet vid 95 procent konfidensnivå är ±0,8 procent för kerma fritt i luft samt ±1,0 procent för dos i vatten.

Kalibrering av håljonkammare för brachyterapi

I 125I lågdosratsstrålfält kalibreras håljonkammare för referensluftkermarat (RAKR). Kalibreringen utförs, efter överenskommelse, via 125I-strålkällor som mätts in för RAKR med riksmätplatsens normal. För närvarande kan vi kalibrera för strålkällor av fabrikaten Bebig I25.S16, Bebig I25.S17 och Bard STM 125-I. Den relativa utvidgade mätosäkerheten i RAKR vid 95 procents konfidensnivå är cirka ±3 procent.

I 192Ir högdosratsstrålfält kalibreras håljonkammare för referensluftkermarat (RAKR). Kalibreringen utförs via 192Ir-strålkälla inmätt för RAKR med riksmätplatsens normal. Den relativa utvidgade mätosäkerheten i RAKR vid 95 procents konfidensnivå är cirka ±1,0 procent. Kalibreringen utförs med riksmätplatsens utrustning och det beställande sjukhusets 192Ir-strålkälla.