Lättläst

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar med
att skydda människor och miljö
från farlig strålning idag och i framtiden.

300 personer arbetar hos oss
och de kan mycket om teknik,
naturvetenskap, beteendevetenskap,
juridik, ekonomi, och kommunikation.

Riksdagen och regeringen beslutar
vad vi ska arbeta med
och hur mycket pengar vi får.

Vi får 400 miljoner kronor varje år.
Pengarna kommer från avgifter och skatter.
Vår chef heter Nina Cromnier.
Hon har fått arbetet av regeringen.