Dessa frågor arbetar vi med

Strålning finns överallt.
Strålning kommer från naturen
och från sådant som människor
skapat.

Strålning kommer bland annat från
kärnkraftverk, mobiltelefoner och
kraftledningar.

Sjukvården använder sig av strålning
för att hjälpa sjuka och skadade.

Vi på Strålsäkerhetsmyndigheten
ska se till att människor och miljö
inte blir skadade av farlig strålning.

Vi arbetar därför till exempel
med att se till att kärnkraften är säker,
att man är försiktig när man använder
mobiltelefon och att man inte bor för nära
stora kraftledningar.

Alla som använder strålning
ska följa våra regler och krav.

Vi informerar om faran
med naturlig strålning.
Naturlig strålning kommer från solen,
från marken och från rymden.

Vi ser till att människor tar hand om
avfall som innehåller strålning från
bland annat kärnkraftverken, företag och
sjukvården på bästa sätt.

Vi samarbetar också med andra länder
om strålsäkerhet.