Dessa frågor arbetar vi med

Strålning kommer från naturen och från sådant som människor skapat. Vi på Strålsäkerhetsmyndigheten ska se till att människor och miljö inte blir skadade av farlig strålning.

Strålning kommer bland annat från kärnkraftverk, mobiltelefoner och kraftledningar.

Sjukvården använder sig av strålning för att hjälpa sjuka och skadade.

Vi arbetar därför till exempel med att se till att kärnkraften är säker, att man är försiktig när man använder mobiltelefon och att man inte bor för nära stora kraftledningar.

Alla som använder strålning ska följa våra regler och krav.

Vi informerar om faran med naturlig strålning. Naturlig strålning kommer från solen, från marken och från rymden.

Vi ser till att människor tar hand om avfall som innehåller strålning från bland annat kärnkraftverken, företag och sjukvården på bästa sätt.

Vi samarbetar också med andra länder om strålsäkerhet.

Läs mer om vårt uppdrag