Laser

En laser ger en smal ljusstråle som kan vara mycket stark och bländande. Det finns lasrar som är ofarliga och det finns lasrar som kan ge skador på ögonen.

Lasrar delas in i olika klasser efter hur starka och farliga de är. Alla lasrar ska alltid vara märkta med vilken klass de tillhör.

Lasrar i klass 1 är ofarliga. Denna typ av laser får finnas i leksaker.

Lasrar i klass 4 är de allra starkaste lasrarna. De kan skada både ögon och hud. De kan också orsaka brand.

Alla lasrar i klass 2 och högre ska ha varningstext och varningssymbol. Varningarna ska vara tryckta med svart text på gul botten.

Läs mer om laser