Laser

En laser ger en smal ljusstråle
som kan vara mycket stark
och bländande.

Det finns lasrar som är ofarliga
och det finns lasrar som kan ge skador
på ögonen.

Lasrar delas in i olika klasser
efter hur starka och farliga de är.
Alla lasrar ska alltid vara märkta
med vilken klass de tillhör.

Lasrar i klass 1 är ofarliga.
Denna typ av laser får finnas i leksaker.
Lasrar i klass 4 är de allra starkaste lasrarna.
De kan skada både ögon och hud.
De kan också orsaka brand.

Alla lasrar i klass 2 och högre
ska ha varningstext och varningssymbol.
Varningarna ska vara tryckta
med svart text på gul botten.