Magnetfält och trådlös teknik

Runt alla elektriska apparater, elektriska ledningar, kraftledningar och transformatorer finns elektriska fält och magnetfält.

Det finns inga kända hälsorisker med dessa fält när du använder en vanlig elektrisk apparat i ditt hem.

Men när det gäller magnetfält från kraftledningar kan det finnas risk för barn att få cancer.

Mycket starka magnetfält kan störa nerver och muskler i kroppen. Men då ska magnetfältet vara hundratals gånger starkare än de fält som finns under de största kraftledningarna.

Radiovågor från mobiltelefoner är också exempel på elektromagnetiska fält.

Radiovågor för över ljud, bild eller text trådlöst till exempel från en TV-sändare till en TV-mottagare eller mellan en mobiltelefon och en basstation.

För svaga radiovågor kan forskningen inte visa några hälsorisker för människor. Men det finns kanske hälsorisker med att hålla mobilen mot huvudet
under ett samtal.

Starka radiovågor kan värma upp kroppen men så starka radiovågor finns normalt inte där människor vistas.

Inuti en mikrovågsugn ger radiovågorna en mycket snabb uppvärmning. Men då brukar vi kalla radiovågorna för mikrovågor. Inga skadliga mängder mikrovågor läcker ut från en mikrovågsugn.

Läs mer om magnetfält och trådlös teknik