Magnetfält och trådlös teknik

Runt alla elektriska apparater,
elektriska ledningar, kraftledningar
och transformatorer
finns elektriska fält och magnetfält.

Det finns inga kända hälsorisker
med dessa fält när du använder
en vanlig elektrisk apparat i ditt hem.

Men när det gäller magnetfält
från kraftledningar
kan det finnas risk för barn att få cancer.

Mycket starka magnetfält
kan störa nerver
och muskler i kroppen.

Men då ska magnetfältet vara
hundratals gånger starkare
än de fält som finns
under de största kraftledningarna.

Radiovågor från mobiltelefoner
är också exempel på elektromagnetiska fält.

Radiovågor för över ljud, bild
eller text trådlöst
till exempel från en TV-sändare
till en TV-mottagare
eller mellan en mobiltelefon och en basstation.

För svaga radiovågor kan forskningen inte visa
några hälsorisker för människor.
Men det finns kanske hälsorisker
med att hålla mobilen mot huvudet
under ett samtal.

Starka radiovågor kan värma upp kroppen
men så starka radiovågor finns normalt inte
där människor vistas.

Men inuti en mikrovågsugn
ger radiovågorna en mycket snabb uppvärmning.
Men då brukar vi kalla radiovågorna
för mikrovågor.
Inga skadliga mängder mikrovågor läcker ut
från en mikrovågsugn.