Kärnkraft

Strålsäkerhetsmyndigheten kontrollerar att företag med kärnkraft följer lagar och regler som skyddar människor och miljö.

Företag som äger kärnkraft måste se till att personalen är skyddad från strålning.

Människor som bor i närheten måste också vara skyddade mot strålning.

Strålsäkerhetsmyndigheten ser till att forskare lär sig mer om strålsäkerhet Vi ger stöd till sådan forskning.

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar åt Sveriges regering och riksdag och därmed åt svenska folket.

Regeringen och riksdagen bestämmer hur vi ska arbeta och hur mycket pengar vi får.

Läs mer om kärnkraft