Kärnkraft

Strålsäkerhetsmyndigheten kontrollerar
att företag med kärnkraft
följer lagar och regler
som skyddar människor och miljö.

Företag som äger kärnkraft
måste se till att personalen är skyddad
från strålning.

Människor som bor i närheten
måste också vara skyddade mot strålning.

Strålsäkerhetsmyndigheten ser till
att forskare lär sig mer om strålsäkerhet
Vi ger stöd till sådan forskning.

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar åt
Sveriges regering och riksdag
och därmed åt svenska folket.

Regeringen och riksdagen bestämmer
hur vi ska arbeta och hur mycket pengar
vi får.