Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor om vår verksamhet. 

SSM är en statlig myndighet. Det innebär att det du skickar till oss via e-post, post eller fax blir en allmän handling. Vi registrerar allmänna handlingar och sparar dem i vårt diarium.