Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor om vår verksamhet. 

Strålsäkerhetsmyndigheten är en statlig myndighet. Det innebär att det du skickar till oss via e-post, post eller fax blir en allmän handling. Vi registrerar allmänna handlingar och sparar dem i vårt diarium.

Kontaktuppgifter

Telefonväxel

08-799 40 00

Telefonväxeln är öppen måndag-fredag klockan 08.00-17.00.

Registrator

registrator@ssm.se

Om du redan har ett ärendenummer, skriv det i ämnesraden så går det ärende snabbare att hantera. Registraturen skickar vidare ditt ärende till rätt handläggare. Det kan ta några dagar innan du får svar.

Öppettider registraturen

Måndag-torsdag klockan 09.00-11.00 och klockan 13.00-15.00.
Fredag samt dag före helgdag klockan 09.00-11.00

Öppettider diariet

Måndag-torsdag klockan 09.00–11.00 och klockan 13.00–15.00 samt fredag och dag före helgdag klockan 09.00–11.00.

E-post för fakturafrågor

ekonomi@ssm.se

Faxnummer

08-799 40 10

Kontakt EMF och radon

Vägledning: hitta rätt med din fråga

Kontakt vid en radiologisk nödsituation med risk för akuta strålskador

Ring 112 eller 08-454 24 66 . Du kommer till SOS Alarm som kopplar dig vidare till myndighetens Tjänsteman i beredskap (TiB).

Adresser

Besöksadress

Katrineholm
Hantverkaregatan 1-3, 641 30 Katrineholm

Solna
Solna strandväg 96, 171 54 Solna

Postadress

Adressera försändelser till Strål­säkerhets­myndig­heten enligt följande:

Strålsäkerhetsmyndigheten
Namn på mottagare
171 16 Stockholm

Leveransadress

Katrineholm
Hantverkaregatan 1-3, 641 30 Katrineholm

Solna
Solna strandväg 122, 171 54 Solna

Godsmottagningen i Solna har öppet vardagar klockan 08.00–11.30 och klockan 12.30–16.00, telefon 08-799 44 50.

Fakturainformation

Inkommande fakturor måste innehålla en referens. Det är viktigt att referensen anges på rätt ställe på fakturan. För- och efternamn är obligatoriskt. Om din faktura avser ett inköp som baseras på en inköpsorder så ska även ordernumret anges på fakturan.

Fält för referenser:

Beställarreferens: Förnamn Efternamn
Orderreferens: Ordernummer på beställningsordern

E-faktura via PEPPOL

Strålsäkerhetsmyndigheten ser främst att du skickar fakturor i elektroniskt format (e-faktura). I första hand vill vi att elektroniska fakturor överförs via PEPPOL-nätverket. Vår elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2021005737.

E-faktura på annat sätt

Om du inte har möjlighet att skicka e-faktura via PEPPOL så kan vi även ta emot det äldre formatet Svefaktura 1.0 genom Statens servicecenter. Vår tekniska mottagningadress är https://www.proceedo.net/ebms/in/1343.

För att skicka Svefaktura behöver du säkerställa att Strålsäkerhetsmyndigheten finns uppsatt i mottagaregistret hos er VAN operatör/fakturaväxel (er systemleverantör). Ingen uppsättning behövs från Strålsäkerhetsmyndighetens sida för att kunna ta emot e-faktura på detta sätt.

Det finns även andra sätt att skicka elektroniska fakturor på. Du kan själv registrera e-fakturan i vår fakturaportal. Hör av dig till oss via e-post ekonomi@ssm.se, så får du som leverantör en inbjudan att ansluta dig som användare. Ange organisationsnummer, företagsnamn samt mailadress till en kontaktperson. Kontaktpersonen får därefter ett e-postmeddelande från oss med instruktioner för registrering i vår portal.

Pappersfaktura

Strålsäkerhetsmyndigheten ser helst att du skickar fakturor i elektroniskt format. Om det finns ett avtal tecknat med oss före den 1 april 2019 och som inte ställer krav på e-faktura så kan pappersfakturor även fortsättningsvis användas. Vår faktureringsadress är:

Strålsäkerhetsmyndigheten
FE 7791
831 90 Östersund

Bankgiro
293-2192

Organisationsnummer
202100-5737

Denna text finns även på lättläst svenska