Teletal hjälper dig att ringa

Du som har svårt att prata i telefon kan på olika sätt få hjälp av Teletal när du vill ringa till myndigheten. Tjänsten, som är gratis, vänder sig till dig som har svårt att tala, läsa, skriva eller minnas.

Har du svårt att tala i telefon? Då kan du få hjälp av en tolk när du ringer till oss. Tolken är tränad att tyda röster som kan vara besvärliga för andra att förstå. Du kan även få hjälp att skriva ned det som sägs i samtalet.

Du kan använda Teletal om du:

  • har svårt att tala i telefon.
  • behöver hjälp att anteckna under samtalet.
  • har svårt att minnas.
  • ska ringa till någon annan som har svårt att tala, läsa, skriva eller minnas.

Gör så här:

  1. Ring telefonnummer 020-22 11 44 för att komma till Teletal. Om du är utomlands ring: 0046-8-21 11 19.
  2. En av tolkarna tar emot ditt samtal.
  3. Tillsammans förbereder ni samtalet som du vill ringa.
  4. Tolken ringer upp den person du vill prata med. Han eller hon kopplas in så att alla tre kan prata tillsammans.
  5. Tolken är sedan med som stöd under hela samtalet.
  6. Om det behövs skriver tolken ner det som sägs. Du bestämmer om du vill ha anteckningarna hemskickade i ett brev, som e-post, fax eller punktskrift.

Samtalet kostar ingenting och du behöver inte boka tid.

Tolkarna på Teletal når du:

Måndag–fredag klockan 08.00–20.00.

Lördag, söndag och helgdag klockan 12.00–16.00.

Strålsäkerhetsmyndighetens växel har öppet vardagar klockan 08.00–17.00.