Fakturainformation

Inkommande fakturor måste innehålla en referens. Det är viktigt att referensen anges på rätt ställe på fakturan. För- och efternamn är obligatoriskt. Om din faktura avser ett inköp som baseras på en inköpsorder så ska även ordernumret anges på fakturan.

Fält för referenser:

Beställarreferens: Förnamn Efternamn
Orderreferens: Ordernummer på beställningsordern

E-faktura

PEPPOL

Strålsäkerhetsmyndigheten ser främst att du skickar fakturor i elektroniskt format (e-faktura). I första hand vill vi att elektroniska fakturor överförs via PEPPOL-nätverket. Vår elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2021005737.

E-faktura på annat sätt

Om du inte har möjlighet att skicka e-faktura via PEPPOL så kan vi även ta emot det äldre formatet Svefaktura 1.0 genom Statens servicecenter. Vår tekniska mottagningadress är https://www.proceedo.net/ebms/in/1343.

För att skicka Svefaktura behöver du säkerställa att Strålsäkerhetsmyndigheten finns uppsatt i mottagaregistret hos er VAN operatör/fakturaväxel (er systemleverantör). Ingen uppsättning behövs från Strålsäkerhetsmyndighetens sida för att kunna ta emot e-faktura på detta sätt.

Det finns även andra sätt att skicka elektroniska fakturor på. Du kan själv registrera e-fakturan i vår fakturaportal. Hör av dig till oss via e-post ekonomi@ssm.se, så får du som leverantör en inbjudan att ansluta dig som användare. Ange organisationsnummer, företagsnamn samt mailadress till en kontaktperson. Kontaktpersonen får därefter ett e-postmeddelande från oss med instruktioner för registrering i vår portal.

Pappersfaktura

Strålsäkerhetsmyndigheten ser helst att du skickar fakturor i elektroniskt format. Om det finns ett avtal tecknat med oss före den 1 april 2019 och som inte ställer krav på e-faktura så kan pappersfakturor även fortsättningsvis användas. Vår faktureringsadress är:

Strålsäkerhetsmyndigheten
FE 7791
831 90 Östersund

Bankgiro

293-2192

Organisationsnummer

202100-5737

E-post för fakturafrågor

ekonomi@ssm.se