Områden

Strål­säkerhets­myndig­heten har ett samlat ansvar inom områdena strål­skydd, kärn­säkerhet och nukleär icke-spridning. Myndig­heten arbetar pådrivande och före­byggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strål­ning, nu och i framtiden.