Miljöövervakning

Miljöövervakning

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat miljö­över­vaknings­program för elektro­magnetiska fält och radio­aktiva ämnen. Programmet består av ett antal delprogram, som radio­frekventa fält i om­givningen och radio­nuklider på partiklar i luft.

Genom att följa och beskriva tillstånd och förändringar i miljön är miljö­­över­vakningen ett viktigt stöd för hälso- och miljö­vårds­arbetet inom strålnings­­området. Data från miljö­över­vakningen utgör ett underlag för såväl nationell och inter­nationell rapportering, som för information till all­män­­heten. Datan ligger också till grund för Strål­­säker­hets­­myndig­­hetens rapportering av indikatorer till den nationella miljö­­måls­upp­följningen av miljö­­kvalitetsmålet Säker strålmiljö.

Cesium i vildsvinskött

Höga halter av cesium i vildsvinskött är relativt vanligt förekommande i områden som drabbats av nedfall från Tjernobylolyckan. För att förbättra kunskapen om cesiumhalter i vildsvin i Sverige genomför Strålsäkerhetsmyndigheten, i samarbete med jägare, mätningar av vildsvinskött. Analyserna visar att en stor andel prover överstiger gränsvärdet 1 500 becquerel per kilo (Bq/kg). Myndigheten rekommenderar att cesiumhalten mäts i vildsvinskött från områden där höga halter cesium-137 har uppmätts, om köttet ska användas som föda.

Har du frågor om miljöövervakning?

Har du frågor om miljöövervakning men hittar inte det du letar efter på webbplatsen?

Du som privatperson kan ställa din fråga till våra experter via e-post.

Om du vill ta del av en allmän handling, kontakta myndighetens registratur.